Radca prawny Dariusz Mojecki

wita Państwa na stronie internetowej swojej Kancelarii.

Komu pomagam?

Misją Kancelarii jest pomaganie zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej w walce o przysługujące im prawa. Zawsze podchodzę indywidualnie do każdego przypadku i dokładam jednakowych starań, aby jak najskuteczniej walczyć o prawa moich Klientów.

Prowadzę indywidualną Kancelarię radcy prawnego w Krakowie, jednakże świadczę usługi na terenie całego kraju. Opierając się na ponad 9-letnim doświadczeniu oferuję usługi w zakresie: prawa cywilnego (w tym sporządzanie i analizę umów, dochodzenie wykonania zobowiązań, ochronę w razie naruszenia dóbr osobistych), zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa reklamy, ochrony własności intelektualnej, jak również prawa gospodarczego i handlowego, w tym prawa spółek. Kancelaria oferuje również kompleksową stałą obsługę prawną firm w Krakowie, jak również w innych miejscach w całej Polsce, np. w takich miastach, jak Tarnów, Katowice, Gliwice, Chorzów, Kielce, Rzeszów.

Cennik

Ile kosztuje porada prawna? Kancelaria nie posługuje się jednym niezmiennym cennikiem uznając, że każdy klient i każda sprawa zasługuje na indywidualne potraktowanie.  Cena każdorazowo zależy od stopnia skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy. Podstawowa porada prawna to koszt ok. 50 – 100 zł.  Z kolei w ramach obsługi prawnej Kancelaria może zaoferować dogodne warunki świadczenia usługi w cenie poniżej 100 zł za godzinę pracy.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego bądź osobistego i przedstawienia swojego problemu w celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej.

Nieuczciwa konkurencja

Swoją ofertę Kancelaria kieruje w szczególności (ale nie tylko!) do przedsiębiorców, którzy zetknęli się z nieuczciwą konkurencją. Zdarzają się sytuacje, w których rywalizacja na rynku przyjmuje niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami formy. Dlatego Kancelaria służy swoją pomocą.

Nieuczciwa konkurencja może dotyczyć tak istotnych elementów działalności gospodarczej, jak tajemnica przedsiębiorstwa, renoma, wizerunek firmy czy wyróżniający się wygląd produktu. Częstym problemem jest nieuczciwa reklama.

Współpraca z sieciami handlowymi

Nieuczciwa konkurencja może przybierać również wiele innych postaci. Częstym problemem we współpracy dostawców towarów z sieciami handlowymi są tzw. „opłaty półkowe”. Zabrania ich jednak ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, więc przy pomocy prawnika można dochodzić ich zwrotu. Oprócz „opłat półkowych” przejawem nieuczciwej konkurencji w relacjach dostawca – sieć handlowa może być również przysługujące sieci handlowej prawo zwrotu towarów.

Najem lokali w centrach handlowych

Podobnie najemcy lokali w galeriach handlowych nie pozostają bez szans w sporach z właścicielami galerii. Prawna analiza konkretnego przypadku może doprowadzić do wniosku, że możliwe jest np. wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu lokalu w galerii handlowej, bądź wynegocjowanie lepszych warunków współpracy z właścicielem galerii handlowej. Możliwości w tym zakresie dostarcza również ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Opłaty likwidacyjne (polisolokaty)

Orzecznictwo sądowe pokazuje, że istnieje możliwość zwrotu opłat pobieranych przez ubezpieczycieli w związku z zerwaniem tzw. polisolokat. Profesjonalna analiza konkretnej umowy pozwoli ocenić szanse na osiągnięcie sukcesu w sporze z ubezpieczycielem.

Zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii.

Dariusz Mojecki

Radca prawny
Kraków