Niedozwolone klauzule umowne w umowach pośrednictwa – darmowy e-book

Klauzule niedozwolone w umowach pośrednictwa

Poniżej zamieszczam przygotowany dla Was krótki poradnik pokazujący, jak skonstruować umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, aby nie narazić się na zarzut, że poszczególne postanowienia umowy są tzw. niedozwolonymi klauzulami umownymi. W poradniku wyjaśniłem m.in.: czym są niedozwolone klauzule umowne, kto stwierdza, że postanowienia umowne są niedozwolone, jakie są najczęstsze klauzule niedozwolone w umowach pośrednictwa, dlaczego […]

Read more

Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Rady Centrów Handlowych

W poprzednim wpisie omówiłem jeden z funkcjonujących w Polsce kodeksów dobrych praktyk – „Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety”. Wyjaśniłem tez, że polskie prawo zawiera jedynie fragmentaryczne uregulowanie odnoszące się do tego typu inicjatyw. Przypomnę tylko, że tego typu kodeksy nie są same w sobie bezwzględnie obowiązujące, a stosowanie ich postanowień zależy w dużej mierze […]

Read more

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety

Kilka organizacji branżowych przygotowało i uchwaliło „Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety”. Niewątpliwie jest to cenna inicjatywa, nie wiadomo tylko, czy powstrzyma ona ustawodawcę od wprowadzenia całkowitego zakazu reklamy suplementów diety, o czym często pojawiają informacje w mediach. Na początek kilka słów o tzw. „kodeksach dobrych praktyk” czy „kodeksach etycznych” przyjmowanych przez różne organizacje w […]

Read more

Ogłoszenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

11 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 67 ogłoszono ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, o której już wielokrotnie pisałem na tym blogu. Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, a więc szykuje się gorący lipiec w relacjach dostawcy […]

Read more

Uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

W dniu 15 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. W toku prac nad ustawą niestety nie zostały zmienione te przepisy, które moim zdaniem zdecydowanie negatywnie wpływają na ocenę całej ustawy. O moich wątpliwościach pisałem wcześniej na blogu. […]

Read more

Brak odszkodowania w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Zakaz konkurencji to niezwykle istotny temat zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników, szczególnie tych pracujących na kluczowych stanowiskach. Dlatego też często do tego tematu wracam. Jeśli jesteś uważnym czytelnikiem mojego bloga, to wiesz już, że interesy przedsiębiorcy w przypadku odejścia pracownika mogą być chronione umową o zakazie konkurencji oraz umową o zachowaniu poufności. Obie te […]

Read more

Pracownicze know-how – czy jest tajemnicą przedsiębiorstwa?

Na blogu coraz więcej uwagi poświęcam zagadnieniom związanym z zakazami konkurencji i tajemnicą przedsiębiorstwa. Coraz więcej tego typu spraw trafia zresztą do mojej Kancelarii. Widać, że przedsiębiorcy stają się coraz bardziej świadomi możliwości ochrony istotnych dla nich informacji. Dzisiaj chciałbym napisać kilka słów o tzw. „pracowniczym know-how”. Zapytasz zapewne, a co to jest? Tym pojęciem […]

Read more

Porozumienie w sprawie opłat likwidacyjnych z polisolokat

Tuż przed Świętami Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obwieścił, że zawarł porozumienie z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie opłat likwidacyjnych pobieranych przez te towarzystwa w związku z wcześniejszym zakończeniem tzw. polisolokat. Jak wynika z informacji Prezesa UOKiK, porozumienie zacznie obowiązywać 1 stycznia 2017 r. Na mocy tego porozumienia towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązały się do obniżenia […]

Read more

Zakaz konkurencji z umowie cywilnoprawnej

Możliwość zawarcia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem umowy o zakazie konkurencji jest oczywista. Ale co w przypadku umów cywilnoprawnych („umów śmieciowych”)? Czy strony umowy zlecenia lub umowy o dzieło mogą skutecznie zawrzeć umowę o zakazie konkurencji? Generalnie – tak. I to zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu. W przypadku umów o pracę […]

Read more

Opłaty likwidacyjne a koszty ubezpieczyciela

Ciekawej lektury dostarczają pisma procesowe towarzystw ubezpieczeniowych w postępowaniach sądowych o zwrot opłat likwidacyjnych z polisolokat. Na porządku dziennym jest twierdzenie, że opłaty były konieczne, aby zrównoważyć koszty ubezpieczyciela: koszty sprzedaży (czyli np. prowizję dla „doradcy”, który sprzedał „produkt”), koszty obsługi itp. I że gdyby nie te opłaty, to ubezpieczyciel poniósłby stratę w związku z […]

Read more