Doświadczenie

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych projektów, w których uczestniczyła Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Mojeckiego. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowymi informacjami o dotychczasowym doświadczeniu Kancelarii zadzwoń lub napisz do nas.

Marzec 2017

Kancelaria przygotowała dla swojego klienta komplet umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Radca prawny Dariusz Mojecki skutecznie przeprowadził procedurę rozwiązania spółki jawnej i wykreślenia jej z KRS.

Luty 2017

Radca prawny Dariusz Mojecki przygotował darmowy poradnik dotyczący klauzul niedozwolonych w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Kancelaria dokonała analizy obszernej umowy najmu lokalu w galerii handlowej pod kątem możliwości jej unieważnienia bądź rozwiązania.

Radca prawny Dariusz Mojecki przygotował kilka umów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Styczeń 2017

Kancelaria skutecznie przeprowadziła procedurę przeniesienia unijnego znaku towarowego.

Grudzień 2016

Radca prawny Dariusz Mojecki przeprowadził dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych dwa szkolenia z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym.

Kancelaria doradzała i przygotowała komplet dokumentów związanych z zakończeniem działalności przez spółkę jawną i wykreśleniem jej z KRS.

Listopad 2016

Kancelaria przygotowała kompleksową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Radca prawny Dariusz Mojecki reprezentował klienta w postępowaniu sądowym przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu o zwrot opłat likwidacyjnych z tzw. polisolokat. W sprawie została zawarta satysfakcjonująca ugoda.

Październik 2016

Kancelaria przygotowała obszerne zmiany w statucie związku zawodowego.

Radca prawny Dariusz Mojecki uczestniczył w VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Wrzesień 2016

Przygotowaliśmy komplet dokumentów związanych ze zmianami w składzie wspólników spółki z o.o.

Radca prawny Dariusz Mojecki ponownie cytowany w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej w sprawie reklamy e-papierosów.

Sierpień 2016

Dla jednego z naszych klientów przygotowaliśmy porozumienie o rozwiązaniu umowy spółki cywilnej oraz o podziale majątku wspólnego wspólników.

W Dzienniku Gazecie Prawnej cytowane wypowiedzi radcy prawnego Dariusza Mojeckiego dotyczące projektowanej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie.

Kancelaria przygotowała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości komercyjnej o wartości ponad 20 milionów złotych.

Wypowiedzi radcy prawnego Dariusza Mojeckiego dotyczące reklamy e-papierosów cytowane w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej

Lipiec 2015

Przygotowaliśmy zmiany w szeregu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie wynikającym z zaleceń pokontrolnych Prezesa UKE.

Kancelaria doradzała swojemu klientowi w sporze z wykonawcą domu jednorodzinnego.

Czerwiec 2016

Kancelaria przygotowała umowę spółki z o.o. oraz komplet dokumentów rejestracyjnych dla przedsiębiorcy działającego w branży obróbki metali. Kancelaria doradzała również w zakresie uzyskania numerów NIP i REGON przed rejestracją spółki w KRS.

Radca prawny Dariusz Mojecki doradzał podmiotowi prowadzącemu przedszkole w zakresie ochrony dóbr osobistych.

Maj 2016

Radca prawny Dariusz Mojecki przygotował komplet umów pośrednictwa dla przedsiębiorcy zajmującego się pośrednictwem w najmie i sprzedaży nieruchomości.

Doradzaliśmy przedsiębiorcy oraz uczestniczyliśmy w przygotowaniu i negocjacjach umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej o wartości kilku milionów złotych.

Kwiecień 2016

Kancelaria z sukcesem reprezentowała przed sądem przedsiębiorcę w sprawie o zapłatę przeciwko przedsiębiorcy świadczącemu usługi dostępu do Internetu.

Przygotowaliśmy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością komplet dokumentów związanych ze zmianami w składzie wspólników, zmianami w składzie zarządu oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

W sprawie, w której Kancelaria reprezentowała pracownika w sporze z byłym pracodawcą, została zawarta ugoda.

Kancelaria doradzała klientom w sporze z byłym pracodawcą w zakresie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Marzec 2016

Kancelaria doradzała jednemu ze swoich stałych klientów w procesie zmiany umowy spółki komandytowej.

Luty 2016

Kancelaria doradzała przedsiębiorcy zajmującemu się m.in. obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz uczestniczyła w przygotowaniu i negocjacjach przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej o wartości kilku milionów złotych.

Kancelaria Radcy Prawnego przygotowała komplet umów pośrednictwa dla przedsiębiorcy zajmującego się pośrednictwem w najmie nieruchomości.

Styczeń 2016

W sprawie, w której Kancelaria reprezentowała pracownika w sporze z byłym pracodawcą, została zawarta ugoda.

Doradzaliśmy przedsiębiorcy w zakresie rozliczenia nakładów na nieruchomość oraz wniesienia nieruchomości do spółki cywilnej.

Grudzień 2015

Kancelaria Radcy Prawnego przygotowała umowę spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz komplet dokumentów do rejestracji w KRS dla przedsiębiorcy zajmującego się kontrolą biletów w środkach komunikacji miejskiej.

Przygotowaliśmy kompleksową umowę o współpracy pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

Październik 2015

Radca prawny Dariusz Mojecki uczestniczył w V Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Wrzesień 2015

Radca prawny Dariusz Mojecki udzielił wypowiedzi Dziennikowi Gazecie Prawnej na temat jednego z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego tzw. opłat półkowych.

Przygotowaliśmy pakiet umów (umowa rezerwacyjna, umowa o roboty budowlane) dla przedsiębiorcy zajmującego się budową i sprzedażą domów.

Kancelaria doprowadziła do usunięcia z Facebooka wpisu naruszającego dobra osobiste przedsiębiorcy.

Przygotowaliśmy dla szkoły językowej umowę o świadczenie usługi edukacyjnej.

Maj 2015

Radca prawny Dariusz Mojecki udzielił kilku wypowiedzi serwisowi internetowemu portalspozywczy.pl na temat prawa zwrotu towaru w relacjach dostawcy – sieci handlowe.