Opłaty półkowe: Sąd Najwyższy o premiach pieniężnych

W dniu 18 listopada 2015 r. podjął kolejną uchwałę dotyczącą opłat półkowych (sygn. III CZP 73/15). Sama treść uchwały tak naprawdę nic nie rozstrzyga, z niecierpliwością czekam na jej uzasadnienie. Przedstawiciele dostawców twierdzą, że z uchwały i ustnego uzasadnienia wynika, że Sąd Najwyższy nie wykluczył, aby „premia pieniężna” mogła stanowić opłatę półkową. Z kolei przedstawiciele sieci handlowych piszą, że Sąd Najwyższy nie wykluczył, aby premia pieniężna mogła stanowić prawnie dozwolony rabat. Mam nadzieję, że pisemne uzasadnienie rozstrzygnie tę kwestię. I mam nadzieję, że ułatwi ono dostawcom dochodzenie zwrotu opłat półkowych. Od wielu bowiem lat widoczna jest tendencja, która ostatnio tylko przybrała na sile, że część sieci handlowych zmienia nazwy pobieranych opłat półkowych z opłat za rzekome „usługi” właśnie na „premię pieniężną” i in.

Dariusz Mojecki

Radca prawny

Kraków

Obsługa prawna współpracy z sieciami handlowymi

1 Comments

  • Opłaty półkowe: kolejny korzystny dla dostawców wyrok Sądu Najwyższego - Kancelaria Mojecki Kraków 14 Lip 2016 Reply

    […] Problem dotyczył tego, czy opłata z tytułu „bonusu” stanowi opłatę półkową czy też jest prawnie dopuszczalnym rabatem. Pisałem już o tym, że pojawiały się orzeczenia kwalifikujące „bonusu”, „premie pieniężne” nie jako opłaty półkowe, ale właśnie jako w pełni dopuszczalne rabaty. Od dłuższego czasu toczy się pomiędzy dostawcami a sieciami handlowymi batalia sądowa o to, czy tego typu opłaty są zabronione. I Sąd Najwyższy w omawianym orzeczeniu uznał, że nie można tak, jak chciałyby tego sieci handlowe, kwalifikować tych opłat automatycznie jako „rabat”, lecz że konieczna jest dogłębna analiza rzeczywistego ich charakteru. Sąd Najwyższy odwołał się przy tym do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2015 r., sygn. III CZP 73/15, o której pisałem wcześniej na blogu. […]

Add new comment