Stała obsługa prawna (kraków i inne miasta)

Prawo Gospodarcze

Jedną ze specjalności Kancelarii Radcy Prawnego Dariusza Mojeckiego jest bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców we wszystkich aspektach działalności. Obecnie Kancelaria prowadzi obsługę prawną m.in. przedsiębiorcy zajmującego się wynajmem nieruchomości komercyjnych oraz zarządzaniem nieruchomościami, spółki zajmującej się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, spółki zajmującej się zapewnianiem systemów telewizji szpitalnej, kilku przedsiębiorców telekomunikacyjnych zapewniających dostęp do Internetu, telewizji i telefonii, przedsiębiorcy zajmującego się budową i sprzedażą domów. Zachęcamy do zapoznania się z referencjami od Klientów, którzy zdecydowali się na stałą współpracę z Kancelarią. Zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia Kancelarii.

Poniżej przedstawiamy ogólny zakres obsługi prawnej firm oraz ofertę przygotowaną specjalnie dla pośredników w obrocie nieruchomościami.

Stała obsługa prawna firm – zakres

Oferta obsługi prawnej prowadzonej przez Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie obejmuje m.in.:

 • konsultacje prawne związane z bieżącą działalnością klienta,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • obsługę prawną organów spółek, w tym udział w zgromadzeniach wspólników i posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej,
 • opiniowanie i przygotowywanie dokumentów wewnętrznych spółek (statuty, regulaminy itp.),
 • analizę i negocjowanie umów z kontrahentami (umowy handlowe),
 • kontrolę prawidłowego wykonywania umów,
 • dyżury prawne w siedzibie klienta,
 • sądowe i pozasądowe egzekwowanie wierzytelności,
 • obronę przed roszczeniami kierowanymi przez kontrahentów i konkurentów,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych, administracyjnych itp.,
 • pomoc prawną w postępowaniach dotyczących uzyskania zezwoleń i koncesji,
 • szkolenia dla pracowników,
 • pomoc przy rozpoczynaniu działalności, w tym przy tworzeniu spółek,
 • prowadzenie procedur rejestrowych (KRS),
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa w zakresie istotnym dla Klienta,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • doradztwo przy kontrolach prowadzonych przez odpowiednie organy,
 • ochronę dóbr osobistych firmy (renomy, dobrego imienia).

Obsługa prawna pośredników w obrocie nieruchomościami

Kancelaria w codziennej pracy świadczy usługi na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami. Bazując na tym doświadczeniu, oferujemy zarówno stałą jak i doraźną pomoc prawną na rzecz biur nieruchomości, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów pośrednictwa, umów najmu, przygotowywanie opinii prawnych, bieżące konsultacje itp.

Wiedząc jednak, że podstawą dobrej współpracy pośredników z klientami jest poprawnie skonstruowana umowa pośrednictwa, Kancelaria oferuje przygotowanie dopasowanie do potrzeb konkretnego biura nieruchomości umów:

 • dla kupującego na wyłączność/bez wyłączności,
 • dla sprzedającego na wyłączność/bez wyłączności,
 • dla najemcy na wyłączność/bez wyłączności,
 • dla wynajmującego na wyłączność/bez wyłączności,
 • zarówno dla klientów – konsumentów, jak i dla klientów – przedsiębiorców.

Umowy dostosowujemy do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy o prawach konsumenta regulującej m.in. kwestię umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, o czym często w umowach pośrednictwa się zapomina. Koszt podstawowego zestawu umów pośrednictwa zaczyna się od 300 zł netto.

Kancelaria pomaga również pośrednikom w oferowaniu klientom biur pośrednictwa dodatkowych usług w tym m.in.:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów najmu,
 • analizowanie i negocjowanie umów sprzedaży, umów deweloperskich itp.
 • przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących wykończenia mieszkania.

Dzięki tym usługom mogą Państwo wzbogacić ofertę dla swoich klientów.

Obsługa prawna firm – cennik (pakiety)

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną firm jest uzależnione od potrzeb i możliwości konkretnego klienta. Możliwe jest rozliczanie wynagrodzenia według stawek godzinowych (za każdą godzinę pracy radcy prawnego), jak również według stawek za każdą podjętą czynność. W szczególności Kancelaria oferuje pakiety godzin pracy (5, 10, 20, 40 godzin w miesiącu) we wspólnie ustalonych cenach, jak również wynagrodzenie ryczałtowe niezależne od liczby godzin pracy. W ramach oferowanych pakietów stałej obsługi prawnej ceny za godzinę pracy radcy prawnego zaczynają się już od 70 zł netto, a w przypadku większej planowanej liczby godzin pracy stawka ta może być jeszcze niższa. Kancelaria otwarta jest również na inne modele wynagradzania za obsługę prawną.

Umowa o stałą obsługę prawną jest każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta, zapewniając dogodne warunki współpracy oraz możliwość kontaktu z radcami prawnymi w każdym czasie.

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią w celu dostosowania oferty do Państwa potrzeb. Po uzyskaniu informacji o zakresie potrzebnej pomocy prawnej Kancelaria przedstawi ofertę stałej obsługi prawnej Państwa firmy.

Bezpieczeństwo

Dzięki oferowanej przez Kancelarię stałej obsłudze prawnej firm otrzymują Państwo dostęp do szybkiej i profesjonalnej pomocy prawnej w codziennej działalności. Celem Kancelarii jest przede wszystkim zapewnienie Państwu jak najszybszego rozwiązywania problemów prawnych dzięki bieżącemu kontaktowi z radcą prawnym. Stała i kompleksowa obsługa prawna, w tym w szczególności porady prawne przed podjęciem decyzji biznesowej, pozwoli istotnie ograniczyć ryzyko i da możliwość uniknięcia potencjalnych problemów prawnych.

Prowadzący Kancelarię radca prawny oraz radcy prawni współpracujący z Kancelarią z chęcią podzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą i czasem, aby zapewnić Państwu możliwość komfortowego prowadzenia działalności.

Korzystanie ze stałej obsługi prawnej sprawi, że Państwa problemami będzie zajmował się radca prawny znający specyfikę firmy, jej wewnętrzną organizację oraz otoczenie rynkowe, w jakim ona funkcjonuje.

Aby świadczyć kompleksową obsługę prawną firm we wszystkich aspektach działalności, Kancelaria korzysta nie tylko z wiedzy i doświadczenia radcy prawnego prowadzącego Kancelarię, lecz także stale współpracuje z innymi radcami prawnymi, którzy od wielu lat pomagają przedsiębiorcom w realizacji celów biznesowych. W ten sposób Kancelaria zapewnia swoim Klientom pełną pomoc prawną prowadzoną przez specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa.

Stały kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego przykłada dużą wagę do zapewnienia Państwu stałego kontaktu z radcą prawnym. Pomoc w ramach stałej obsługi prawnej jest świadczona w drodze e-mailowej oraz telefonicznej, a także osobiście w Państwa siedzibie, w tym w ramach stałych dyżurów prawnych we wspólnie ustalonych dniach tygodnia i godzinach.

Obsługa prawna w Krakowie i nie tylko

Kancelaria radcy prawnego prowadzi działalność zarówno w Krakowie, jak i w innych miastach. Obsługa prawna firm może być prowadzona również w takich miastach, jak np. Tarnów, Katowice, Gliwice, Chorzów, Kielce, Rzeszów, jak i w całych województwach: małopolskim, śląskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Kancelaria dostosowuje się do potrzeb klientów również co do czasu i miejsca dyżurów prawnych.

Proszę skorzystać z poniższego formularza kontaktowego, aby uzyskać dopasowaną do potrzeb firmy ofertę stałej obsługi prawnej.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Dołącz plik (doc, docx, pdf)