Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Narzucanie wysokich cen

W poprzednim wpisie na blogu zajmowałem się kwestią zróżnicowanego traktowania przez przedsiębiorcę swoich klientów – innych przedsiębiorców. Dzisiaj krótko chciałbym zająć się tematyką pokrewną, a mianowicie narzucaniem kontrahentom rażąco wysokich cen. Nierzadko bowiem zdarza się, że przedsiębiorca posiadający znaczącą pozycję rynkową niektórych kontrahentów traktuje w sposób uprzywilejowany, a niektórych dyskryminuje m.in. poprzez narzucanie im rażąco […]

Czytaj więcej

Zróżnicowane traktowanie klientów jako nieuczciwa konkurencja

Czy zróżnicowane traktowanie swoich klientów może być potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji? Poniżej chciałbym Państwu przybliżyć czyn nieuczciwej konkurencji opisany w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów. […]

Czytaj więcej

Polisolokaty: opłaty likwidacyjne – poglądy Sądu Najwyższego

Postępowania sądowe o zwrot opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli toczą się już od kilku lat. Wciąż zapadają nowe wyroki zasądzające zwrot tych opłat na rzecz osób, które zerwały polisolokatę i otrzymały jedynie niewielką część zainwestowanej kwoty. Dzisiaj chciałbym się jednak cofnąć do 2013 r. i przypomnieć pogląd, jaki wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia […]

Czytaj więcej