Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Drugie zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia

Dzisiaj chciałbym napisać kilka słów o kwestii dotyczącej generalnie prawa cywilnego, ale mającej istotne znaczenie m.in. dla dostawców dochodzących swoich roszczeń od sieci handlowych (w sprawach m.in. o opłaty półkowe czy o odsetki od wydłużonych terminów płatności), którzy przed złożeniem pozwu składają tzw. wnioski o zawezwanie do próby ugodowej. Dlatego też poruszam ten temat na […]

Czytaj więcej

Najemcy galerii handlowych: klauzule wyłączności w umowach najmu z kluczowymi najemcami

O problemach małych najemców lokali w galeriach handlowych pisałem już na tym blogu kilkukrotnie. Dzisiaj chciałbym zająć się kwestią, która tych najemców może dotknąć jedynie pośrednio. W dużej części galerii funkcjonują bowiem kluczowi najemcy, którymi często są spółki prowadzące sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Nie ulega wątpliwości, że pozycja tych podmiotów jest nieporównywalna z pozycją małych najemców. […]

Czytaj więcej

Premia roczna jako opłata półkowa

Sąd Najwyższy kolejny raz wypowiedział się w przedmiocie pobieranych przez sieci handlowe opłat z tytułu „premii”. I kolejny raz wydał wyrok korzystny dla dostawcy uznając, że „premia roczna” może stanowić niedozwoloną opłatę półkową. W niedawno opublikowanym uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2016 r., sygn. I CSK 824/14 kolejny raz podkreślono, że o […]

Czytaj więcej

Nieuczciwa reklama porównawcza: dyskredytowanie konkurenta

Jakiś czas temu na tym blogu omówiłem jeden z aspektów reklamy porównawczej, a mianowicie możliwość użycia oznaczeń odróżniających konkurenta (nazwy, logo itp.). Dzisiaj chciałbym zająć się inną kwestią dotyczącą reklamy porównawczej – dyskredytowaniem konkurenta i jego towarów. Z istoty takiej reklamy wynika, że jej celem jest przedstawienie wyższości własnej oferty nad ofertą konkurenta. Jak daleko […]

Czytaj więcej