Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

W dniu 15 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. W toku prac nad ustawą niestety nie zostały zmienione te przepisy, które moim zdaniem zdecydowanie negatywnie wpływają na ocenę całej ustawy. O moich wątpliwościach pisałem wcześniej na blogu. […]

Czytaj więcej

Brak odszkodowania w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Zakaz konkurencji to niezwykle istotny temat zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników, szczególnie tych pracujących na kluczowych stanowiskach. Dlatego też często do tego tematu wracam. Jeśli jesteś uważnym czytelnikiem mojego bloga, to wiesz już, że interesy przedsiębiorcy w przypadku odejścia pracownika mogą być chronione umową o zakazie konkurencji oraz umową o zachowaniu poufności. Obie te […]

Czytaj więcej

Pracownicze know-how – czy jest tajemnicą przedsiębiorstwa?

Na blogu coraz więcej uwagi poświęcam zagadnieniom związanym z zakazami konkurencji i tajemnicą przedsiębiorstwa. Coraz więcej tego typu spraw trafia zresztą do mojej Kancelarii. Widać, że przedsiębiorcy stają się coraz bardziej świadomi możliwości ochrony istotnych dla nich informacji. Dzisiaj chciałbym napisać kilka słów o tzw. „pracowniczym know-how”. Zapytasz zapewne, a co to jest? Tym pojęciem […]

Czytaj więcej

Porozumienie w sprawie opłat likwidacyjnych z polisolokat

Tuż przed Świętami Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obwieścił, że zawarł porozumienie z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie opłat likwidacyjnych pobieranych przez te towarzystwa w związku z wcześniejszym zakończeniem tzw. polisolokat. Jak wynika z informacji Prezesa UOKiK, porozumienie zacznie obowiązywać 1 stycznia 2017 r. Na mocy tego porozumienia towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązały się do obniżenia […]

Czytaj więcej

Zakaz konkurencji z umowie cywilnoprawnej

Możliwość zawarcia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem umowy o zakazie konkurencji jest oczywista. Ale co w przypadku umów cywilnoprawnych („umów śmieciowych”)? Czy strony umowy zlecenia lub umowy o dzieło mogą skutecznie zawrzeć umowę o zakazie konkurencji? Generalnie – tak. I to zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu. W przypadku umów o pracę […]

Czytaj więcej

Opłaty likwidacyjne a koszty ubezpieczyciela

Ciekawej lektury dostarczają pisma procesowe towarzystw ubezpieczeniowych w postępowaniach sądowych o zwrot opłat likwidacyjnych z polisolokat. Na porządku dziennym jest twierdzenie, że opłaty były konieczne, aby zrównoważyć koszty ubezpieczyciela: koszty sprzedaży (czyli np. prowizję dla „doradcy”, który sprzedał „produkt”), koszty obsługi itp. I że gdyby nie te opłaty, to ubezpieczyciel poniósłby stratę w związku z […]

Czytaj więcej