Opłaty półkowe: czy potrzebny jest katalog zabronionych opłat?

W zeszłym roku pisałem kilkukrotnie o projekcie ustawy mającej na celu zwalczanie pobierania opłat półkowych. Projekt ten został złożony jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu i wraz z upływem kadencji dzieje projektu zakończyły się. Nowy rząd od jakiegoś czasu również wspomina o konieczności uchwalenia nowej ustawy chroniącej dostawców. Jednym z pomysłów, o jakich słychać w mediach, […]

Czytaj dalej
Blog (Nie)uczciwa konkurencja – urodziny

1 maja 2015 r., po wielu latach spędzonych w innej kancelarii, otworzyłem własną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie. Jednocześnie na początku maja rozpocząłem również publikowanie wpisu na tym blogu. Przez ostatni rok dzieliłem się z Wami moimi doświadczeniami z zakresu nie tylko zwalczania nieuczciwej konkurencji, ale i ochrony dóbr osobistych oraz prawa reklamy. Przyszedł czas […]

Czytaj dalej
Drugie zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia

Dzisiaj chciałbym napisać kilka słów o kwestii dotyczącej generalnie prawa cywilnego, ale mającej istotne znaczenie m.in. dla dostawców dochodzących swoich roszczeń od sieci handlowych (w sprawach m.in. o opłaty półkowe czy o odsetki od wydłużonych terminów płatności), którzy przed złożeniem pozwu składają tzw. wnioski o zawezwanie do próby ugodowej. Dlatego też poruszam ten temat na […]

Czytaj dalej
Najemcy galerii handlowych: klauzule wyłączności w umowach najmu z kluczowymi najemcami

O problemach małych najemców lokali w galeriach handlowych pisałem już na tym blogu kilkukrotnie. Dzisiaj chciałbym zająć się kwestią, która tych najemców może dotknąć jedynie pośrednio. W dużej części galerii funkcjonują bowiem kluczowi najemcy, którymi często są spółki prowadzące sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Nie ulega wątpliwości, że pozycja tych podmiotów jest nieporównywalna z pozycją małych najemców. […]

Czytaj dalej
Premia roczna jako opłata półkowa

Sąd Najwyższy kolejny raz wypowiedział się w przedmiocie pobieranych przez sieci handlowe opłat z tytułu „premii”. I kolejny raz wydał wyrok korzystny dla dostawcy uznając, że „premia roczna” może stanowić niedozwoloną opłatę półkową. W niedawno opublikowanym uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2016 r., sygn. I CSK 824/14 kolejny raz podkreślono, że o […]

Czytaj dalej
Nieuczciwa reklama porównawcza: dyskredytowanie konkurenta

Jakiś czas temu na tym blogu omówiłem jeden z aspektów reklamy porównawczej, a mianowicie możliwość użycia oznaczeń odróżniających konkurenta (nazwy, logo itp.). Dzisiaj chciałbym zająć się inną kwestią dotyczącą reklamy porównawczej – dyskredytowaniem konkurenta i jego towarów. Z istoty takiej reklamy wynika, że jej celem jest przedstawienie wyższości własnej oferty nad ofertą konkurenta. Jak daleko […]

Czytaj dalej
Narzucanie wysokich cen

W poprzednim wpisie na blogu zajmowałem się kwestią zróżnicowanego traktowania przez przedsiębiorcę swoich klientów – innych przedsiębiorców. Dzisiaj krótko chciałbym zająć się tematyką pokrewną, a mianowicie narzucaniem kontrahentom rażąco wysokich cen. Nierzadko bowiem zdarza się, że przedsiębiorca posiadający znaczącą pozycję rynkową niektórych kontrahentów traktuje w sposób uprzywilejowany, a niektórych dyskryminuje m.in. poprzez narzucanie im rażąco […]

Czytaj dalej
Zróżnicowane traktowanie klientów jako nieuczciwa konkurencja

Czy zróżnicowane traktowanie swoich klientów może być potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji? Poniżej chciałbym Państwu przybliżyć czyn nieuczciwej konkurencji opisany w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów. […]

Czytaj dalej
Polisolokaty: opłaty likwidacyjne – poglądy Sądu Najwyższego

Postępowania sądowe o zwrot opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli toczą się już od kilku lat. Wciąż zapadają nowe wyroki zasądzające zwrot tych opłat na rzecz osób, które zerwały polisolokatę i otrzymały jedynie niewielką część zainwestowanej kwoty. Dzisiaj chciałbym się jednak cofnąć do 2013 r. i przypomnieć pogląd, jaki wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia […]

Czytaj dalej
Ułatwienie dowodowe dla przedsiębiorców pokrzywdzonych nieuczciwą reklamą

Przedsiębiorcy pokrzywdzeni nieuczciwą reklamą stosowaną przez konkurenta mogą dochodzić swoich praw z wykorzystaniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Do pokrzywdzenia dochodzi najczęściej wówczas, gdy konkurent reklamuje się w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami i w ten sposób osiąga nieuzasadnioną przewagę rynkową kosztem swych konkurentów. Wielu przedsiębiorców w takich sytuacjach obawia się dochodzenia swoich […]

Czytaj dalej