Blog (Nie)uczciwa konkurencja

„Ustawa krajobrazowa” – kilka faktów

Tzw. „ustawa krajobrazowa”, zwana także „ustawą antyreklamową”, wywołuje niemało emocji, zarówno u reklamodawców, jak i przedstawicieli gmin. Pomimo wielu publikacji na ten temat niewiele mówi się, na czym właściwie polegają zmiany wprowadzone tą ustawą. Niniejszy artykuł jest próbą uporządkowania najważniejszych przepisów nowej ustawy mogących mieć wpływ na rynek reklamowy. „Ustawa krajobrazowa”, a dokładnie ustawa z […]

Czytaj więcej

Co zrobić, gdy konkurent narusza zakazy z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje szereg zakazów chroniących interesy przedsiębiorców i konsumentów, w tym w szczególności zakaz porozumień ograniczających konkurencję oraz zakaz nadużywania pozycji dominującej. Sama ww. ustawa przewiduje jedynie możliwość prowadzenia postępowania przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK), nie dając jednakże przedsiębiorcom poszkodowanym działaniem konkurenta możliwości dochodzenia np. odszkodowania. […]

Czytaj więcej

Na dobry początek

Serdecznie witam na blogu poświęconemu zagadnieniom związanym ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji! Mimo że obecnie obowiązująca ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji została uchwalona w 1993 r., to wiedza na temat możliwości jej wykorzystania w codziennej praktyce jest nadal niewielka. Powszechnie wykorzystuje się tę ustawę np. w postępowaniach o zwrot tzw. opłat półkowych, jednakże zapomina się często, […]

Czytaj więcej