Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Czy dobrze chronisz tajemnicę przedsiębiorstwa?

Chcesz chronić tajemnicę przedsiębiorstwa? Dane klientów, know-how, strategię sprzedażową? Wiesz, że ochronie podlegają tylko te informacje, co do których podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności?

4 września 2018 r. weszły w życie przepisy wdrażające dyrektywę nr 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, czyli ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1637). To dobra okazja, aby zweryfikować, czy w Twojej firmie na pewno wszystkie informacje, które chcesz chronić, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a w szczególności, czy podjąłeś działania w celu zachowania poufności tych informacji. Samo Twoje przekonanie, że informacje są poufne, może być niewystarczające.

Ani polskie ani unijne przepisy nie precyzują, jakie środki mają zostać uznane za odpowiednie dla ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Niewątpliwie takie środki mogą mieć charakter zarówno czysto fizyczny (w tym informatyczny), jak i prawny. Przykładami środków fizycznych są np. ograniczenie dostępu do informacji, hasła i loginy, monitoring. Do środków prawnych mogą należeć w szczególności umowy o zachowaniu poufności, odpowiednie klauzule stosowane na dokumentach, odpowiednio skonstruowane regulaminy itp.

Oczywiście zastosowanie konkretnych środków będzie w dużej mierze zależało od rodzaju i charakteru tych informacji. Jedno jednak jest pewne: jeśli nie podjąłeś, przy zachowaniu należytej staranności, działań w celu utrzymania tych informacji w poufności, to z pewnością nie będą one stanowiły chronionej tajemnicy przedsiębiorstwa.

Na koniec mała dygresja. Często zdarza się, że klienci zgłaszający się do mojej Kancelarii z problemem związanym z tajemnicą przedsiębiorstwa nawet nie zdają sobie sprawy, że nie każda informacja gospodarcza, którą chcieliby chronić, stanowi od razu tajemnicę przedsiębiorstwa bez konieczności zastosowania jakichkolwiek środków ochronnych. Tymczasem już podczas wstępnej rozmowy z takimi klientami na moje pytanie, jakie kroki zostały podjęte w celu zachowania informacji w poufności, zapada głucha cisza. I wtedy klienci przestają się dziwić, dlaczego ich były pracownik wykorzystuje ich bazę klientów.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, a w szczególności jeśli chcesz przygotować umowę o zachowaniu poufności chroniącą tajemnice Twojej firmy, zadzwoń (+48 505 975 749) lub napisz (info@kancelariamojecki.pl) do mnie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogę Ci pomóc.

A z innych artykułów na moim blogu możesz dowiedzieć się m.in.:

  1. czym jest tajemnica przedsiębiorstwa,
  2. o przesyłaniu danych firmowych na prywatna skrzynkę mailową,
  3. o poufności negocjacji biznesowych.

Z mojego drugiego bloga możesz dowiedzieć się m.in. co robić, gdy już dojdzie do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli jak napisać pozew w postępowaniu gospodarczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *