Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Dlaczego warto podpisać z pracownikiem umowę o zachowaniu poufności – ciąg dalszy

Prawie rok temu pisałem o tym, dlaczego warto podpisać z pracownikiem umowę o zachowaniu poufności. Wskazałem m.in., że umowa taka może decydować o tym, co jest tajemnicą przedsiębiorstwa. Może również rozszerzyć ustawową ochronę tajemnicy. Może również ułatwić dochodzenie roszczeń. Dzisiaj omówię krótko jeden z podstawowych powodów, dla których warto taką umowę zawrzeć.

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakaz naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

Dostrzegasz problem? Jak długo chcesz chronić istotne tajemnice swojego przedsiębiorstwa? Może dopóki sam nie zadecydujesz, że informację można ujawnić? Jeśli masz pracowników i zawczasu nie rozszerzysz czasu obowiązywania ochrony, to byli pracownicy po trzech latach od odejścia z pracy będą mogli Twoje tajemnice ujawniać.

Co do zasady bowiem polskie przepisy nie wyznaczają okresu trwania ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Okres ochrony jest wyznaczony przez czas trwania stanu poufności – dopóki informacja ma charakter poufnym, dopóty może stanowić tajemnice przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest właśnie sytuacja byłych pracowników, w stosunku do których naruszania tajemnicy obowiązuje 3 lata od odejścia.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje, że okres, w którym byłych pracowników obowiązuje zakaz naruszania tajemnic przedsiębiorstwa, może zostać skrócony lub wydłużony („chyba że umowa stanowi inaczej”). Nie oznacza to całkowitej dowolności w kształtowaniu okresu ochrony, niemniej jednak możesz być pewny, że jeśli stosownej umowy z pracownikiem nie zawrzesz, to po upływie trzech lat od odejścia były pracownik będzie mógł tajemnice Twojego przedsiębiorstwa ujawnić.

I pamiętaj, że czym innym jest umowa o zachowaniu poufności, a czym innym jest umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zakres i cel obu tych umów może być zupełnie odmienny i zawarcie umowy o zakazie konkurencji niekoniecznie musi jednocześnie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w przygotowaniu umów o zachowaniu poufności, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. +48 505 975 749

e-mail: info@kancelariamojecki.pl

A jeśli spotkałeś się z opisywanym problemem i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to pozostaw komentarz pod tym artykułem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *