Obsługa prawna współpracy z sieciami handlowymi (opłaty półkowe)

Kancelaria Radcy Prawnego, bazując na wieloletnim doświadczeniu, oferuje dostawcom towarów do sieci handlowych pomoc prawną polegającą w szczególności na:

 • odzyskiwaniu opłat półkowych,
 • kwestionowaniu prawa zwrotu towarów,
 • dochodzeniu odsetek w przypadku wydłużonego terminu płatności,
 • dochodzeniu zapłaty ceny za dostarczony towar,
 • dochodzeniu zwrotu niesłusznie pobranych kar umownych.

Kancelaria prawna w Krakowie oferuje również doradztwo prawne w bieżącej współpracy z sieciami handlowymi, w tym analizę umów i innych dokumentów w celu wykrycia wynikających z nich zagrożeń.

Skorzystaj z bezpłatnych wstępnych konsultacji. Napisz (info@kancelariamojecki.pl) lub zadzwoń (505 975 749), aby dowiedzieć się, czy i w jaki sposób możesz dochodzić swoich praw.

Ponad 10 lat doświadczenia w pomocy prawnej dla dostawców, w tym w odzyskiwaniu opłat półkowych, wiele milionów złotych odzyskanych dla dostawców, kilkaset rozpraw, przesłuchanych świadków – to wizytówka radcy prawnego Dariusza Mojeckiego, który z przyjemnością umówi się na spotkanie w siedzibie Państwa firmy lub w Kancelarii Radców Prawnych w Krakowie, aby poznać Państwa potrzeby i przedstawić satysfakcjonującą dla Państwa ofertę.

OPŁATY PÓŁKOWE

Kompleksowa pomoc prawna

Wykorzystując swoje 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań o zwrot opłat półkowych, oferuję kompleksowe, dopasowane do Państwa potrzeb usługi bazujące na indywidualnym, a nie szablonowym, podejściu do każdej sprawy. Oferta Kancelarii Radcy Prawnego w Krakowie obejmuje pełen zakres pomocy prawnej, w tym w szczególności:

 • pomoc w zebraniu dokumentów potrzebnych do prowadzenia postępowania sądowego,
 • analizę zebranych dokumentów,
 • wstępną ocenę, czy zebrane dokumenty umożliwiają złożenie pozwu,
 • przygotowanie i złożenie pozwu,
 • opracowanie indywidualnej strategii postępowania,
 • reprezentowanie w całym postępowaniu sądowym,
 • bieżące przekazywanie szczegółowych informacji odnośnie przebiegu postępowania sądowego,
 • wspólne podejmowanie decyzji co do czynności podejmowanych w toku postępowania sądowego,
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentowanie w ewentualnych rozmowach ugodowych z siecią handlową,
 • konsultacje przy zawieraniu umów z sieciami handlowymi.