RADCA PRAWNY ONLINE

radca prawny online dla firm

Serwis „Radca prawny online” jest przeznaczony zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.
Za pośrednictwem serwisu możliwe jest uzyskanie: porady prawnej, opinii prawnej, projektu pisma.

Bezpłatna wycena w następnym dniu roboczym

Procedura uzyskania porady prawnej online:

1. zapoznaj się z Regulaminem oraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

2. wyślij e-mail na adres info@kancelariamojecki.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego na podstronie „Kontakt”

3. w e-mailu lub formularzu dokładnie opisz swój problem i załącz niezbędne dokumenty

4. napisz, czego oczekujesz: porady prawnej, opinii prawnej lub projektu pisma

5. pozostaw swoje dane kontaktowe oraz dane do faktury (dane są niezbędne m.in. do zweryfikowania, czy nie zachodzi konflikt interesów oraz do wystawienia faktury):

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  • NIP, jeśli jesteś przedsiębiorcą (podatnikiem podatku VAT),
  • adres,
  • adres e-mail,

6. pamiętaj, że samo wysłanie zapytania nie wiąże się z zobowiązaniem do zapłaty!

7. poczekaj na kontakt e-mail ze strony Kancelarii z bezpłatną wyceną oraz numerem rachunku do zapłaty

8. jeśli odpowiada Ci wycena, dokonaj opłaty na wskazany rachunek bankowy; dokonanie zapłaty jest równoznaczne z oświadczeniem woli zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych, jak również z zaakceptowaniem Regulaminu.

9. po zaksięgowaniu wpłaty czekaj na e-mail z poradą prawną

10. porada zostanie udzielone w terminie wskazanym w wycenie; jeśli jesteś konsumentem i wyrazi zgodę na rozpoczęcie wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, termin do wykonania usługi rozpoczyna się z dniem wyrażenia takiej zgody

11. e-mailem dostaniesz fakturę elektroniczną (dokonując przelewu, akceptujesz Regulamin i oświadczasz, że chcesz otrzymać fakturę drogą elektroniczną)

Kancelaria zastrzega sobie prawo do uzależnienia przedstawienia wyceny od uzupełnienia informacji i dokumentów przez Klienta.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy przedstawienia wyceny w szczególności w sytuacji, gdy Klient nie poda wszystkich niezbędnych informacji, jak również gdy przedstawiona sprawa przekracza zakres spraw, którymi zajmuje się Kancelaria.