Naruszenie dóbr osobistych

naruszenie dóbr osobistych

Rozwój środków masowego przekazu spowodował, że naruszenia dóbr osobistych, np. godności, dobrego imienia, czy reputacji, są zjawiskiem o wiele częstszym niż jeszcze w niedalekiej przeszłości. Naruszenia renomy nie omijają również przedsiębiorców – oczernianych zarówno przez konkurentów, jak i klientów. Często zdarza się również naruszenie dóbr osobistych pracowników. Dobrami osobistymi, które mogą ulec naruszeniu są też m.in. zdrowie, wolność, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Możliwa jest również ochrona dóbr osobistych osób prawnych, np. spółek handlowych i innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Do dóbr osobistych przedsiębiorców zaliczyć można np. nazwę (firmę), renomę, dobre imię, oznaczenia indywidualizujące, tajemnicę korespondencji.

 Czego można żądać w razie naruszenia dóbr osobistych?

Kancelaria prawna Mojecki oferuje pełen zakres pomocy prawnej w zakresie ochrony dóbr osobistych, w tym w szczególności:

  • usuwanie naruszeń dóbr osobistych w Internecie,
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych,
  • polubowne bądź sądowe dochodzenie roszczeń zmierzających do usunięcia skutków naruszenia,
  • pomoc osobom bezpodstawnie posądzonym o naruszenie dóbr osobistych.

Ochrona dóbr osobistych w Internecie

Szczególną uwagę Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie przykłada do pomocy osobom poszkodowanym obraźliwymi wpisami w Internecie. Zdając sobie sprawę, że kluczowe w takich przypadkach jest jak najszybsze usunięcie wpisu, Kancelaria prowadzi działania nie tylko wobec bezpośredniego sprawcy, lecz także wobec właścicieli portali internetowych, na których miało miejsce naruszenie dóbr osobistych. Właściciele tych portali często nie mają żadnego interesu w tym, aby na ich portalach dochodziło do naruszeń. Stąd też często podjęcie szybkich kroków umożliwia ochronę bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Ochrona dóbr osobistych lekarzy, pracodawców i in.

Dużą popularnością cieszą się portale internetowe, na których można ocenić np. lekarza czy swojego byłego bądź obecnego pracodawcę. Ocenianie odbywa się z reguły anonimowo, a osoby czytające wpis nie są w żaden sposób w stanie zweryfikować prawdziwości zamieszczonych opinii. Opinie te często nie zawierają żadnych faktów, a jedynie negatywną ocenę danego lekarza czy pracodawcy. Pokrzywdzeni takimi działaniami nie są jednakże bez szans w sporze czy to z właścicielem portalu internetowego czy to z samym autorem negatywnej opinii, szczególnie jeśli opinia ta nie zawiera faktów i ogranicza się do obrażania lekarza czy pracodawcy. Jeśli poszukują Państwo ochrony w razie naruszenia dóbr osobistych, zachęcam do kontaktu z Kancelarią i zapoznania się ze szczegółami oferty.