Naruszenie dóbr osobistych

W czym pomagamy?

  • ochrona renomy i dobrego imienia firm i osób prywatnych
  • ochrona innych dóbr osobistych, do których należą m.in. zdrowie, wolność, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska
  • dochodzenie roszczeń w sytuacji naruszenia dóbr osobistych w Internecie

Jak pomagamy?

Kancelaria prawna Mojecki oferuje pełen zakres pomocy prawnej w zakresie ochrony dóbr osobistych, w tym w szczególności:

  • usuwanie naruszeń dóbr osobistych w Internecie
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych
  • polubowne bądź sądowe dochodzenie roszczeń zmierzających do usunięcia skutków naruszenia
  • pomoc osobom bezpodstawnie posądzonym o naruszenie dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych w Internecie

Szczególną uwagę Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie przykłada do pomocy osobom poszkodowanym obraźliwymi wpisami w Internecie. Zdając sobie sprawę, że kluczowe w takich przypadkach jest jak najszybsze usunięcie wpisu, Kancelaria prowadzi działania nie tylko wobec bezpośredniego sprawcy, lecz także wobec właścicieli portali internetowych, na których miało miejsce naruszenie dóbr osobistych. Właściciele tych portali często nie mają żadnego interesu w tym, aby na ich portalach dochodziło do naruszeń. Stąd też często podjęcie szybkich kroków umożliwia ochronę bez konieczności kierowania sprawy do sądu.