Radca prawny – Dariusz Mojecki

Nieuczciwy konkurent

Moja indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie została założona w maju 2015 roku. Łącznie z wcześniejszą pracą w jednej z kancelarii radców prawnych w Krakowie posiadam 12-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, początkowo jako aplikant radcowski, a od końca 2010 roku jako radca prawny. Posiadam bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym, jak również przed sądami polubownymi.

Wiedzę, którą w praktyczny sposób wykorzystuję do świadczenia pomocy prawnej, zdobyłem podczas studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w toku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończonej egzaminem radcowskim w 2010 roku. Mając świadomość nieustannych zmian w prawie, staram się cały czas poszerzać i aktualizować swoją wiedzę, nie tylko z zakresu prawa, aby w lepszy sposób chronić interesy swoich klientów. Aby lepiej poznać potrzeby swoich klientów oraz aby zdobyć umiejętności nie związane bezpośrednio z prawem, ukończyłem studia podyplomowe “Zarządzanie małymi i średnimi firmami” w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się również na swoim blogu „(Nie)uczciwa Konkurencja”, na którym zamieszczam przydatne informacje z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń lub napisz do Kancelarii.