Prawo gospodarcze i handlowe

Pomoc prawna dla przedsiębiorców – w czym pomagamy?

W zakresie prawa gospodarczego i handlowego Kancelaria prawna Mojecki oferuje pełen zakres doradztwa prawnego obejmującego m.in.:

 • zakładanie i rejestrację spółek
 • pomoc przy likwidacji spółek
 • pomoc w sporach z kontrahentami i urzędami
 • obsługę prawną organów spółek
 • dochodzenie odpowiedzialności wspólników spółek osobowych za zobowiązania tych spółek
 • dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółek kapitałowych
 • doradztwo w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek
 • doradztwo w zakresie prawa konkurencji
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami

Jak pomagamy?

Podstawowa działalność Kancelarii Radcy Prawnego koncentruje się na bieżącym doradztwie prawnym dla klientów. Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną firm zarówno w Krakowie, jak i w innych miastach.

Do zakresu działania Kancelarii w zakresie prawa gospodarczego należy w szczególności:

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów z kontrahentami
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów spółek i statutów
 • przygotowywania analiz prawnych i opinii
 • bieżące konsultacje prawne
 • zastępstwo procesowe