Prawo gospodarcze i handlowe

prawo gospodarcze i handlowe

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

W zakresie prawa gospodarczego i handlowego Kancelaria prawna Mojecki oferuje pełen zakres doradztwa prawnego obejmującego m.in.:

 • zakładanie i rejestrację spółek,
 • pomoc przy likwidacji spółek,
 • pomoc w sporach z kontrahentami i urzędami,
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów spółek i statutów,
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów z kontrahentami,
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami,
 • obsługę prawną organów spółek,
 • dochodzenie odpowiedzialności wspólników spółek osobowych za zobowiązania tych spółek,
 • dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółek kapitałowych,
 • doradztwo w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek,
 • doradztwo w zakresie prawa konkurencji,
 • zastępstwo procesowe.

Kancelaria Mojecki oferuje również stałą obsługę prawną firm zarówno w Krakowie, jak i w innych miastach.

Współpraca z sieciami handlowymi

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Mojeckiego zajmuje się również problemami, z jakimi spotykają się dostawcy towarów do sieci handlowych, jak np.:

 • kwestionowanie przysługującego sieciom handlowym prawa zwrotu towarów,
 • dochodzenie odsetek w przypadku wydłużonego terminu płatności (nawet jeśli termin płatności określony w umowie wynosi więcej niż 30 dni, to i tak odsetki przysługują już od 31 dnia),
 • dochodzenie odsetek za nieterminowe płatności,
 • dochodzenie zapłaty ceny za dostarczony towar,
 • dochodzenie zwrotu niesłusznie pobranych kar umownych,
 • odzyskiwanie opłat półkowych.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, z przyjemnością umówię się na spotkanie w Państwa siedzibie lub w mojej Kancelarii w Krakowie.