Prawo reklamy

W czym pomagamy?

 • umowy
 • Ochrona pomysłu na reklamę i strategię marketingową
 • spory na tle wykonania umów reklamowych, w tym spory o wynagrodzenie
 • zwalczanie nieuczciwej reklamy, w tym reklamy wprowadzającej w błąd i nieuczciwej reklamy porównawczej
 • ochrona danych osobowych (RODO) w marketingu

Jak pomagamy?

Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie oferuje:
 • stałą obsługę prawną agencji reklamowych
 • spotkania osobiste, wsparcie zdalne (telefon, e-mail)
 • przygotowywanie i negocjowanie umów z klientami i podwykonawcami
 • opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności itp.
 • przygotowywanie dokumentacji RODO, w tym informacji o przetwarzaniu danych osobowych, umów powierzenia przetwarzania danych
 • opracowywanie treści zgód na telemarketing i wysyłanie informacji handlowych
 • reprezentacja w toku ewentualnych sporów, także sądowych, z klientami i podwykonawcami
 • opiniowanie przygotowywanych materiałów reklamowych pod kątem ich zgodności z prawem reklamy, dobrymi obyczajami, uczciwej konkurencji i regułami ochrony konsumentów
 • dochodzenie roszczeń, w tym prowadzenie sporów sądowych, w zakresie niedozwolonej reklamy, w tym reklamy wprowadzającej w błąd i nieuczciwej reklamy porównawczej
 • analizę działalności reklamowej konkurentów pod kątem prawnym

Korzyści z obsługi prawnej w zakresie prawa reklamy

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Mojeckiego oferuje stałą obsługę prawną agencji reklamowych uwzględniającą specyfikę branży reklamowej. Przedsiębiorcy działający w tej branży spotykają się nie tylko z problemami typowymi dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak np. negocjacje umów, nieuczciwi kontrahenci, problemy pracownicze, prawna organizacja przedsiębiorstwa i in., lecz również z problemami wynikającymi z działania na styku wielu dziedzin prawa, w tym. prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej (znaki towarowe) czy prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Szczególnie ta ostatnia dziedzina jest niezwykle istotna z uwagi na fakt, że za „nieuczciwą reklamę” może odpowiadać nie tylko reklamodawca, ale i agencja reklamowa, która reklamę opracowała.
 
W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria Radcy Prawnego oferuje w szczególności:
 • stały kontakt z Kancelarią
 • bieżącą pomoc prawną w prowadzeniu działalności gospodarczej przez radcę prawnego znającego specyfikę firmy
 • możliwość szybkiej oceny projektowanych reklam pod kątem przepisów prawa