Prawo reklamy

Prawo reklamy

Nieuczciwa reklama?

Konkurent stosuje reklamę wprowadzającą w błąd albo nieuczciwą reklamę porównawczą? A może mają Państwo wątpliwość, czy przygotowana przez Państwa reklama jest zgodna z prawem? Zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii, która oferuje pomoc prawną reklamodawcom, agencjom reklamowym, jak i osobom pokrzywdzonym przez reklamę.

W czym mogę pomóc?

Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie oferuje:

 • wsparcie prawne w przygotowywaniu reklamy, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów,
 • stałą obsługę prawną agencji reklamowych,
 • ochronę pomysłu na reklamę,
 • opiniowanie przygotowywanych materiałów reklamowych pod kątem ich zgodności z prawem reklamy, dobrymi obyczajami, zasadami etyki, uczciwej konkurencji, bądź regułami ochrony konsumentów,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu reklamy zakazanej, w tym reklamy wprowadzającej w błąd i nieuczciwej reklamy porównawczej,
 • analizę działalności reklamowej konkurentów pod kątem zgodności z prawem reklamy, dobrymi obyczajami, zasadami etyki, uczciwej konkurencji, bądź regułami ochrony konsumentów,
 • opracowywanie regulaminów promocji, konkursów itp.,
 • reprezentowanie klientów w toku ewentualnych sporów, także sądowych, powstałych na tle działalności reklamowej.

Stała obsługa prawna agencji reklamowych

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Mojeckiego oferuje stałą obsługę prawną agencji reklamowych uwzględniającą specyfikę branży reklamowej. Przedsiębiorcy działający w tej branży spotykają się nie tylko z problemami typowymi dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak np. negocjacje umów, nieuczciwi kontrahenci, problemy pracownicze, prawna organizacja przedsiębiorstwa i in., lecz również z problemami wynikającymi z działania na styku wielu dziedzin prawa, w tym. prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej (znaki towarowe) czy prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Szczególnie ta ostatnia dziedzina jest niezwykle istotna z uwagi na fakt, że za „nieuczciwą reklamę” może odpowiadać nie tylko reklamodawca, ale i agencja reklamowa, która reklamę opracowała.

W ramach stałej obsługi prawnej Państwa firma otrzyma w szczególności:

 • bieżącą pomoc prawną w prowadzeniu działalności gospodarczej przez radcę prawnego znającego specyfikę Państwa firmy,
 • wsparcie w negocjowaniu umów z reklamodawcami i podwykonawcami,
 • możliwość szybkiej oceny projektowanych reklam pod kątem przepisów prawa,
 • ochronę w przypadku kierowania wobec Państwa firmy roszczeń związanych z nieuczciwą reklamą.

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią w celu dostosowania oferty do potrzeb i możliwości Państwa firmy.

Ogólne informacje na temat prowadzonej przez Kancelarię obsługi prawnej firm znajdują się tutaj.

Dlaczego zajmuję się prawem reklamy?

Reklama to jedno z podstawowych narzędzi budowania przewagi na silnie konkurencyjnym rynku. Mnogość towarów i usług sprawia, że nieuczciwa reklama jest coraz częstszym zjawiskiem. Pomimo ogromnego znaczenia reklamy brak jest w polskim prawie kompleksowej regulacji dotyczącej tej dziedziny a poszczególne przepisy zostały zamieszczone w wielu różnych ustawach, w których zresztą definicje reklamy różnią się między sobą. Definicje te często nie odpowiadają zresztą przyjętemu rozumieniu tego słowa. Tymczasem przedsiębiorca podejmujący działania reklamowe musi działać w zgodzie z tymi przepisami. Dotyczy to nie tylko wielkich koncernów prowadzących kampanie reklamowe jednocześnie w radiu, prasie i telewizji. Tak samo przepisy te mają zastosowanie do małych i średnich przedsiębiorców budujących swoją pozycję poprzez zamieszczenie reklamy np. w lokalnym dzienniku czy na pojedynczym billboardzie. W konsekwencji znajomość przepisów regulujących działalność reklamową jest niezbędna do tego, aby nie narazić się na zarzut prowadzenia reklamy sprzecznej z prawem bądź reklamy nieuczciwej. Celem kancelarii w tym zakresie jest pomoc w zminimalizowaniu ryzyka prawnego w związku z emisją reklamy, jak również pomoc klientom w zwalczaniu nieuczciwej reklamy stosowanej przez konkurentów. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych roszczeń kierowanych przez konkurentów, jak również na ograniczenie negatywnych dla Państwa skutków nieuczciwej reklamy przygotowanej przez konkurentów.