Prawo reklamy

W czym pomagamy?

 • umowy
 • Ochrona pomysłu na reklamę i strategię marketingową
 • przygotowywanie i negocjowanie umów z klientami i podwykonawcami
 • opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności itp.
 • spory na tle wykonania umów reklamowych, w tym spory o wynagrodzenie
 • zwalczanie nieuczciwej reklamy, w tym reklamy wprowadzającej w błąd i nieuczciwej reklamy porównawczej
 • ochrona danych osobowych (RODO) w marketingu
 • przygotowywanie dokumentacji RODO, w tym informacji o przetwarzaniu danych osobowych, umów powierzenia przetwarzania danych
 • opracowywanie treści zgód na telemarketing i mailing
 • reprezentacja w toku ewentualnych sporów, także sądowych, z klientami i podwykonawcami
 • opiniowanie przygotowywanych materiałów marketingowych pod kątem ich
  zgodności z prawem reklamy, dobrymi obyczajami, uczciwej konkurencji i
  regułami ochrony konsumentów
 • dochodzenie roszczeń, w tym prowadzenie sporów sądowych, w zakresie
  niedozwolonej reklamy, w tym reklamy wprowadzającej w błąd i nieuczciwej
  reklamy porównawczej
 • analizę działalności reklamowej konkurentów pod kątem prawnym

Jak pomagamy?

Moja Kancelaria Radcy Prawnego działa online.
Pomoc prawną możesz uzyskać zdalnie: telefonicznie, mailowo, spotkania online. Pomagam przedsiębiorcom z całej Polski. W dzisiejszych czasach odległość nie jest już żadnym problemem.

Korzyści z obsługi prawnej agencji marketingowej

Stała obsługa prawna zapewnia Ci spokój w prowadzeniu biznesu, oszczędność czasu, równą pozycję negocjacyjną z twoimi kontrahentami.
Korzystając ze stałej obsługi prawnej Kancelarii, otrzymujesz pomoc prawną uwzględniającą specyfikę działalności w marketingu.
Agencje marketingowe spotykają się nie tylko z problemami typowymi dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak np. negocjacje umów, nieuczciwi kontrahenci, problemy pracownicze, prawna organizacja przedsiębiorstwa i in., lecz również z problemami wynikającymi z działania na styku wielu dziedzin prawa, w tym. prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej (znaki towarowe) czy prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Szczególnie ta ostatnia dziedzina jest niezwykle istotna z uwagi na fakt, że za „nieuczciwą reklamę” może odpowiadać nie tylko reklamodawca, ale i agencja reklamowa, która reklamę opracowała.Znamy te problemy. I rozwiązujemy je na co dzień.