Zakres usług

Poniżej przedstawiam zakres świadczonych usług. Moja Kancelaria prawna z Krakowa pomaga w wypełnianiu wielu formalności i zapewnia rzetelnie opracowaną dokumentację. Na początek, zapraszam do składania zapytań o wycenę – jest to zawsze bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje.

Nieuczciwa konkurencja – zwalczanie

Dzisiejszy rynek jest niezwykle konkurencyjny i niestety wiele firm stara się wybić ponad podobne oferty przy pomocy nieetycznych metod. Na przykład, kopiują pomysły innych, zatajają faktyczne pochodzenie produktów i usług czy też stosują niedozwolone techniki reklamowe. Moją misją jest pomaganie uczciwym przedsiębiorcom w zwalczaniu tego rodzaju działań. Przygotuję odpowiednie analizy, obronię przed nieuzasadnionymi roszczeniami, a także będę reprezentował swojego klienta podczas postępowania sądowego.

Stała obsługa prawna firm

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania wielu formalności, co wymaga rozległej wiedzy prawnej. W swojej ofercie Kancelaria posiada również kompleksową obsługę przedsiębiorstw. Zachęcamy do podjęcia długoterminowej współpracy. Możemy opracować umowy, negocjować i rozwiązywać spory z kontrahentami, a także chronić dobra osobiste firmy i szkolić pracowników.

Zakładanie i rejestracja spółek

Podczas zakładania spółki warto zgłosić się do kancelarii radców prawnych, aby mieć pewność, że wszystkie wymagane czynności zostały dokonane prawidłowo, aby uchronić się przed późniejszymi problemami. Nie korzystamy z gotowych wzorów, lecz przygotowujemy indywidualne treści umów, a także wymagane do rejestracji w KRS dokumenty i formularze. Zajmujemy się pomocą w zakładaniu spółek jawnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych i innych.

Rozwiązywanie sporów i zastępstwo procesowe

W przypadku pojawienia się sporów między partnerami biznesowymi prowadzę profesjonalne negocjacje, za priorytet stawiając sobie dobro swojego klienta. Gdy nie da się osiągnąć w ten sposób ugody, reprezentuję przedsiębiorcę podczas postępowania sądowego. Do każdego przypadku podchodzę w sposób indywidualny i zawsze opracowuję dostosowaną do danej sytuacji strategię. Gromadzę także całą niezbędną dokumentację.

Prawo reklamy

Jedną ze specjalności Kancelarii jest prawo reklamy. Możemy sprawdzić, czy opracowana przez Państwa strategia marketingowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Co więcej, przygotowujemy regulaminy (związane np. z konkursami) oraz inne potrzebne dokumenty. Zajmuję się również zwalczaniem nieuczciwych metod reklamy, jak np. wprowadzaniem konsumenta w błąd.

Prawo cywilne

Zapraszam do skorzystania z mojej profesjonalnej pomocy również w sprawach związanych z prawem cywilnym. Sporządzam treści umów agencyjnych, o dzieło, deweloperskich, franczyzowych i innych. Ponadto, w przypadku nieuzasadnionego wzbogacenia, prowadzę dochodzenie w celu przyznania klientowi należnego zwrotu. Zajmuję się również między innymi sporami o posiadanie nieruchomości lub innego rodzaju mienia.

Prawo gospodarcze i handlowe

Jako doświadczony radca prawny z Krakowa, w ramach swoich usług, współpracuję także z dostawcami produktów do sieci handlowych. Analizuję zasadność zwrotów, dochodzę uiszczenia zapłaty za otrzymane towary wraz z odsetkami za opóźnienia, a także zajmuję się odzyskiwaniem środków z tzw. opłat półkowych. Poza tym, oferuję obsługę prawną przy powstawaniu, przekształcaniu lub likwidacji spółek i w rozwiązywaniu sporów pojawiających się między wspólnikami.

Ochrona własności intelektualnej

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń w związku z naruszeniem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Dotyczy to nie tylko twórczości artystycznej, ale również między innymi patentów, znaków towarowych i in. W ten sposób można uchronić się przed wzbogaceniem się osoby trzeciej naszym kosztem. Wyjaśniam również, na co trzeba uważać, aby nawet nieświadomie nie naruszyć czyjejś własności intelektualnej.

Naruszenie dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych wiąże się w dużej mierze z zachowaniem dobrego imienia i przeciwdziałaniem bezpodstawnemu oczernianiu czy obrażaniu danej osoby lub całej firmy. Często nie są to prawdziwe opinie, lecz jedynie nieczyste zagrania konkurencji. W dzisiejszych czasach zazwyczaj odbywa się to w przestrzeni wirtualnej, która pozwala zachowywać pozorną anonimowość i sprzyja poczuciu bezkarności. Dzięki interwencji prawnej, obraźliwe wpisy mogą zniknąć z sieci i przestać szkodzić naszej reputacji.

Polisolokaty: opłaty likwidacyjne

Kancelaria prawna Dariusza Mojeckiego z Krakowa oferuje również efektywną pomoc w odzyskiwaniu oszczędności straconych na popularnych niegdyś „polisolokatach”. Istnieje bowiem możliwość ubiegania się o zwrot tzw. opłaty likwidacyjnej, pobieranej wtedy przez ubezpieczycieli. Prowadzę zarówno polubowne negocjacje, jak i w przypadku niepowodzenia, postępowanie na drodze sądowej. Na początek, mogą Państwo skorzystać z darmowej konsultacji wstępnej.