Prawo cywilne

prawo cywilne

Kancelaria radcy prawnego zapewnia pełen zakres pomocy prawnej (konsultacje, opinie, analizy, przygotowywanie i sporządzanie umów, aktywne wsparcie podczas negocjacji, zastępstwo procesowe i in.) z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności:

  • sądową windykację należności,
  • dochodzenie wykonania zobowiązań oraz odszkodowań za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań,
  • doradztwo w zakresie umów, w tym umów sprzedaży, umów o dzieło, umów najmu i dzierżawy, umów o roboty budowlane, umów franczyzowych, umów agencyjnych, umów zlecenia, umów spółek, umów deweloperskich, umów rezerwacyjnych, umów pośrednictwa dla agencji nieruchomości i innych umów handlowych,
  • prowadzenie sporów o własność (w tym o zasiedzenie) bądź posiadanie nieruchomości oraz o inne prawa rzeczowe,
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych,
  • dochodzenie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia,
  • dochodzenie roszczeń związanych z ochroną przed niewypłacalnością dłużnika,
  • dochodzenie zwrotu opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli w związku z tzw. polisolokatami.