Prawo cywilne

W czym pomagamy?

Kancelaria radcy prawnego w Krakowie zapewnia pełen zakres pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności:
 • sądową windykację należności
 • dochodzenie wykonania zobowiązań oraz odszkodowań za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań
 • doradztwo w zakresie umów, w tym umów sprzedaży, umów o dzieło, umów najmu i dzierżawy, umów o roboty budowlane, umów franczyzowych, umów agencyjnych, umów zlecenia, umów spółek, umów deweloperskich, umów rezerwacyjnych, umów pośrednictwa dla agencji nieruchomości i innych umów handlowych
 • prowadzenie sporów o własność (w tym o zasiedzenie) bądź posiadanie nieruchomości oraz o inne prawa rzeczowe
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych
 • dochodzenie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia
 • dochodzenie roszczeń związanych z ochroną przed niewypłacalnością dłużnika
 • dochodzenie zwrotu opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli w związku z tzw. polisolokatami

Jak pomagamy?

Kancelaria prawna pomaga w zakresie prawa cywilnego poprzez:
 • konsultacje
 • opinie prawne
 • analizy
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów
 • zastępstwo procesowe