Ochrona własności intelektualnej

W czym pomagamy?

  • ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej i przemysłowejzwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • jak chronić prawa własności intelektualnej oraz jak bezpiecznie korzystać z nich w obrocie gospodarczym

Jak pomagamy?

Kancelaria prawna w Krakowie świadczy usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym ochrony praw autorskich, a w szczególności:

  • przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych i umów przenoszących prawa
  • pomoc w szybkim reagowaniu na naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich
  • zastępstwo w sprawach sądowych i arbitrażowych
  • aktywny udział w negocjacjach dotyczących naruszeń
  • doradztwo, jak uniknąć naruszeń praw własności intelektualnej oraz zasad uczciwej konkurencji
  • zastępstwo w sprawach o unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji
  • zastępstwo w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy,
  • doradztwo w zakresie przenoszenia praw własności przemysłowej i praw autorskich, w tym sporządzanie, analiza i negocjowanie umów.