Ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej

Znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty, prawa autorskie itp. to istotne składniki każdego przedsiębiorstwa. Prawa te mogą zresztą przysługiwać nie tylko przedsiębiorcom, ale i osobom, których twórczy wysiłek prowadzi do powstania dzieł literackich lub innowacyjnych rozwiązań decydujących niejednokrotnie o sukcesie. Kancelaria doradza swoim klientom, jak chronić te prawa oraz jak bezpiecznie korzystać z nich w obrocie gospodarczym.

Kancelaria prawna Mojecki świadczy usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym ochrony praw autorskich, a w szczególności:

  • pomoc w szybkim reagowaniu na naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich,
  • zastępstwo w sprawach sądowych i arbitrażowych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich,
  • aktywny udział w negocjacjach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich,
  • doradztwo, jak uniknąć naruszeń praw własności intelektualnej oraz zasad uczciwej konkurencji,
  • zastępstwo w sprawach o unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji,
  • zastępstwo w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy,
  • doradztwo w zakresie przenoszenia praw własności przemysłowej i praw autorskich, w tym sporządzanie, analiza i negocjowanie umów.