Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Kiedy zróżnicowane traktowanie klientów jest rzeczowo nieuzasadnione i jest czynem nieuczciwej konkurencji?

Jakiś czas temu pisałem o czynie nieuczciwej konkurencji polegającym na rzeczowo nieuzasadnionym zróżnicowanym traktowaniu niektórych klientów. Z tamtego wpisu mogłeś się dowiedzieć w szczególności, że aby można było mówić o czynie nieuczciwej konkurencji, muszą zostać spełnione następujące przesłanki: przedsiębiorca w zróżnicowany sposób traktuje niektórych klientów, zróżnicowane traktowanie nie jest rzeczowo uzasadnione, zróżnicowane traktowanie utrudnia poszkodowanemu […]

Czytaj więcej

Zróżnicowane traktowanie klientów jako nieuczciwa konkurencja

Czy zróżnicowane traktowanie swoich klientów może być potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji? Poniżej chciałbym Państwu przybliżyć czyn nieuczciwej konkurencji opisany w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów. […]

Czytaj więcej