Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Rady Centrów Handlowych

W poprzednim wpisie omówiłem jeden z funkcjonujących w Polsce kodeksów dobrych praktyk – „Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety”. Wyjaśniłem tez, że polskie prawo zawiera jedynie fragmentaryczne uregulowanie odnoszące się do tego typu inicjatyw. Przypomnę tylko, że tego typu kodeksy nie są same w sobie bezwzględnie obowiązujące, a stosowanie ich postanowień zależy w dużej mierze […]

Czytaj więcej

Najemcy galerii handlowych: klauzule wyłączności w umowach najmu z kluczowymi najemcami

O problemach małych najemców lokali w galeriach handlowych pisałem już na tym blogu kilkukrotnie. Dzisiaj chciałbym zająć się kwestią, która tych najemców może dotknąć jedynie pośrednio. W dużej części galerii funkcjonują bowiem kluczowi najemcy, którymi często są spółki prowadzące sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Nie ulega wątpliwości, że pozycja tych podmiotów jest nieporównywalna z pozycją małych najemców. […]

Czytaj więcej

Jednostronna umowa z galerią handlową

Analizując kolejne „projekty” umów najmu lokali w galeriach handlowych, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wiele z nich w żaden sposób nie zabezpiecza interesu najemców. Umowy te to w dużej części przypadków wielostronicowe opisy obowiązków najemcy i sankcji, jakie temu najemcy grożą. Brak jest w zasadzie jakichkolwiek uprawnień najemcy, a często można spotkać się z […]

Czytaj więcej

Najemcy galerii handlowych – środki obrony

W sieci coraz częściej pojawiają się informacje na temat problemów najemców lokali w galeriach handlowych. Problemy te dotyczą m.in. zawyżonych czynszów i opłat eksploatacyjnych, wysokich kar umownych, różnic w stawkach czynszu dla małych i dużych najemców, ale przede wszystkim tego, że zapewnienia właścicieli galerii handlowych o ilości klientów odwiedzających galerię nie do końca się spełniają. […]

Czytaj więcej