Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Jednostronna umowa z galerią handlową

Analizując kolejne „projekty” umów najmu lokali w galeriach handlowych, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wiele z nich w żaden sposób nie zabezpiecza interesu najemców. Umowy te to w dużej części przypadków wielostronicowe opisy obowiązków najemcy i sankcji, jakie temu najemcy grożą. Brak jest w zasadzie jakichkolwiek uprawnień najemcy, a często można spotkać się z sytuacją, że nawet uprawnienie najemcy do korzystania z lokalu jest ujęte w taki sposób, że nie można mieć pewności, czy najemca rzeczywiście będzie mógł z lokalu korzystać.

Jednym z ciekawszych przykładów jednostronności umów są często opłaty marketingowe zastrzegane przez galerie handlowe w umowach najmu. Mogą być one podobne do tzw. opłat półkowych, które pobierane są przez sieci handlowe od dostawców (art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Przez galerie handlowe opłaty te są przedstawiane jako korzyść najemców. Gdy jednak pytam potencjalnych najemców, czy „usługi marketingowe” w postaci reklamowania galerii jako takiej są im do czegokolwiek potrzebne, z reguły otrzymuję odpowiedź negatywną. Często nawet już w samych umowach najmu lokali w galeriach handlowych jest napisane, że są to usługi nie reklamy konkretnego najemcy, lecz reklamy całej galerii. Najciekawiej (nie dla najemcy) jest jednak wtedy, gdy umowa z galerią handlową nie zawiera żadnej specyfikacji tych „usług”. Z jednej strony mamy wtedy sprecyzowane ci do wysokości i terminu płatności opłaty obciążające najemcę, a z drugiej strony nie mamy sprecyzowanych żadnych konkretnych „usług”, które miałyby być świadczone przez galerię handlową. A jednak „usługi marketingowe” przedstawia się jako korzyść dla najemcy. W ostatecznym efekcie mamy jednak nie świadczenie na rzecz najemcy galerii handlowej, lecz kolejną opłatę na rzecz galerii.

Przed podpisaniem umowy z galerią handlową trzeba dokonać jej dogłębnej analizy. I warto kilkukrotnie się zastanowić, czy podpisywać umowę, jeśli jej ostateczne brzmienie nie zawiera niemal żadnych uprawnień dla najemcy.

Dariusz Mojecki

Obsługa prawna

najemców galerii handlowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *