Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Naruszenie i ochrona dobrego imienia firmy

Przeglądając różne branżowe fora internetowe nie mogę oprzeć się wrażeniu, że naruszanie dóbr osobistych konkurentów jest dość powszechną praktyką. Czy wszystkie negatywne wpisy w Internecie o Twojej firmie pochodzą od rzeczywistych niezadowolonych klientów? Czy też może autorzy wpisów tylko pod rzeczywistych klientów się podszywają, a jedynym ich celem jest zdyskredytowanie Twojej firmy? Zresztą do naruszenia dóbr osobistych pomiędzy konkurentami dochodzi nie tylko w Internecie, ale i w bezpośrednich rozmowach, w korespondencji e-mail itp. Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób możesz chronić dobre imię swojej firmy.

Jakiś czas temu pisałem na blogu, że ochrona dóbr osobistych przysługuje nie tylko ludziom, ale też osobom prawnym (i tzw. „ułomnym osobom prawnym”, np. osobowym spółkom handlowym – spółce jawnej, komandytowej itd.). Dzisiaj chciałbym napisać kilka słów o ochronie dobrego imienia przedsiębiorców – zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek i innych jednostek, którym dobra osobiste przysługują.

Czym jest dobre imię albo renoma firmy?

Pojęcia te niekiedy są za sobą utożsamiane, a niekiedy przyjmuje się, że renoma jest elementem dobrego imienia. Bez względu na podejście do tej kwestii, faktem jest, że takie dobro osobiste podlega ochronie.

Dobre imię osoby prawnej jest łączone z opinią, jaką o niej mają inne osoby ze względu na zakres jej działalności. Uwzględnia się tu nie tylko renomę wynikającą z dotychczasowej działalności osoby prawnej, ale i niejako zakładaną (domniemaną) renomę osoby prawnej od chwili jej powstania” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2005 r., sygn. III CK 622/04). Pogląd ten został niedawno powtórzony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. I CSK 16/14. Można więc powiedzieć, że definicja dobrego imienia osoby prawnej jest w miarę ugruntowana.

Renomę można najprościej zdefiniować jako sumę pozytywnych wyobrażeń i ocen o danym przedsiębiorcy, w tym o oferowanych przez niego produktach i usługach.

W jaki sposób może dojść do naruszenia dobrego imienia firmy?

Naruszenie dóbr osobistych może nastąpić np. poprzez rozpowszechnianie przez konkurenta bądź klienta:

  • zarzutów określonej treści,
  • ogólnej ujemnej oceny działalności przedsiębiorcy,
  • informacji o niepłaceniu kontrahentom (choćby brak zapłaty dotyczył wyłącznie jednej faktury),
  • nieprawdziwych informacji o sytuacji gospodarczej firmy, w tym o zagrożeniu upadłością (a znane są przypadki, kiedy kontrahent, chcąc wymusić na innym przedsiębiorcy zapłatę spornej faktury, składa wniosek o ogłoszenie upadłości tego przedsiębiorcy),
  • nieprawdziwych informacji o pracownikach i władzach firmy.

Naruszenie dobrego imienia firmy może nastąpić za pomocą różnych środków, np. publicznie – w Internecie, ale też niepublicznie – w toku rozmów z konkretnymi osobami, np. potencjalnymi kontrahentami lub klientami.

Ochrona dobrego imienia firmy

W przypadku naruszenia dobrego imienia firmy, szczególnie jeśli ma to miejsce w Internecie, najistotniejsza jest bardzo szybka reakcja pozwalająca na usunięcie oczerniającego wpisu. W ten sposób można zahamować rozpowszechnianie informacji, co powinno być podstawowym i pierwszym celem w takich sytuacjach.

Aby osiągnąć ten cel, czasem wystarczy już samo wezwanie skierowane do sprawcy naruszenia lub np. do właściciela portalu internetowego, na którym doszło do naruszenia. W innych przypadkach konieczne będzie niezwłoczne skierowanie sprawy do sądu, w tym złożenia wniosku o tzw. zabezpieczenie roszczenia. Niewątpliwie jednak szybkość działania ma tutaj pierwszorzędne znaczenie. Tak więc, jeśli konkurent bądź kontrahent narusza dobre imię Twojej firmy, nie zwlekaj i działaj – w ten sposób możesz najskuteczniej ograniczyć niekorzystne skutki naruszenia.

Na podstawie jakich przepisów można chronić dobre imię i renomę firmy?

O tym pisałem już kilkukrotnie na blogu. Podstawowe znaczenie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych (art. 23 i 24). Ochronę mogą zapewnić również przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 3 i 14 tej ustawy). Sprawcy może grozić również odpowiedzialność karna.

W jednym z kolejnych wpisów zajmę się niezwykle istotną kwestią, jaką jest ustalenie danych personalnych sprawcy naruszenia dóbr osobistych w Internecie.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w ochronie dobrego imienia Twojej firmy, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. +48 505 975 749

e-mail: info@kancelariamojecki.pl

A jeśli spotkałeś się z opisywanym problemem i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to pozostaw komentarz pod tym artykułem.