Blog "Prawnik dla agencji reklamowej"

Czy reklama ukryta to nieuczciwa praktyka rynkowa?

Niedawno pisałem o tym, że postępowania wszczynane przez UOKiK w temacie oznaczania reklam, w szczególności przez influencerów, nie wzięły się znikąd. Już od dawna obowiązują przepisy, zgodnie z którymi reklama ukryta (kryptoreklama) jest zakazana.

A jedną z takich ustaw jest ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Na jej podstawie roszczeń mogą dochodzić konsumenci.

W ustawie jest generalny zakaz stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. A za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd.

Czy reklama ukryta to nieuczciwa praktyka rynkowa?

Praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd

I tu ważna kwestia , bo wprowadzającym w błąd zaniechaniem może być w szczególności nieujawnienie handlowego celu praktyki, jeżeli nie wynika on jednoznacznie z okoliczności i jeżeli powoduje to lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Jest to też dość ogólny zakaz. Ale na szczęście sprecyzowany przez odwołanie wprost do kryptoreklamy.

Reklama ukryta jako nieuczciwa praktyka

Dalej jest bowiem mowa o tym, że nieuczciwą praktyką rynkową w każdych okolicznościach jest w szczególności:

Po pierwsze, kryptoreklama, która polega na wykorzystywaniu treści publicystycznych w środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści lub z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez konsumenta;

Po drugie, twierdzenie lub stwarzanie wrażenia, że sprzedawca nie działa w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, lub podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą;

Jako przykład takich działań można podać strony www zachwalające produkty lub usługi. Rzekomo przez konsumentów, a jednak opłacane przez producentów czy dystrybutorów,

Podobnie może tu wchodzić w grę kupowanie opinii o produktach czy usługach.

Roszczenia konsumentów

I na podstawie tej ustawy kryptoreklama może mieć wprost skutki dla ważności umów zawieranych przez konsumentów. Jednym z roszczeń, jakie może podnieść konsument, jest bowiem żądania unieważnienia umowy. I to wraz z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *