Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Dlaczego nazwa przedsiębiorstwa powinna mieć zdolność odróżniającą?

Ciekawy spór zakończył się niedawno przed krakowskim Sądem Apelacyjnym (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 września 2018 r., sygn. I AGa 198/18). Przedmiotem sprawy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami działającymi w branży hotelarskiej było to, czy wyraz GRAND „może zostać odebrany przez przeciętnego, modelowego odbiorcę jako oznaczenie konkretnego hotelu czy jako określenie pewnej jakości hotelu”. Innymi słowy, chodziło o to, czy słowo GRAND posiada zdolność odróżniającą, a w konsekwencji, czy używanie tego oznaczenia może rodzić ryzyko pomyłki z oznaczeniem wcześniej używanym przez inny hotel. Na te pytania Sąd udzielił odpowiedzi negatywnych. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, który zaakceptował w tym zakresie stanowisko Sądu Okręgowego w Krakowie, przemawiają za tym w szczególności następujące argumenty.

Po pierwsze, użycie tego słowa nie wynika z jakiegokolwiek powiązania pomiędzy hotelami, lecz z tego, że słowo to budzi pozytywne skojarzenia z usługami najwyższej jakości.

Po drugie, na całym świecie istnieje wiele hoteli posługujących się w nazwie słowem GRAND.

Po trzecie, z powyższego wynika, że wyraz GRAND ma znaczenie „opisowe, a nie wyróżniające”, a skoro tak, to „nie może służyć do odróżnienia hoteli jednego przedsiębiorstwa od hoteli innego przedsiębiorstwa”.

Skutkiem braku zdolności odróżniającej oraz powszechności używania słowa GRAND jest brak ryzyka wprowadzenia klientów w błąd.

Moim zdaniem powyższy wyrok pokazuje, jak dużą wagę należy przykładać do wyboru nazwy lub oznaczenia swojej firmy. Nie wystarczy sprawdzenie, czy oznaczenie, którego chcemy używać, nie jest już czasem używane przez innego przedsiębiorcę. Równocześnie należy zweryfikować, czy oznaczenie ma zdolność odróżniającą, czy też ma charakter wyłącznie opisowy. W tym drugim bowiem wypadku ryzykujemy, że w przyszłości ktoś inny zacznie działalność z wykorzystaniem podobnego lub nawet identycznego oznaczenia, a cała nasza praca nad wyrobieniem marki pójdzie na marne.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w walce z nieuczciwym konkurentem, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. +48 505 975 749

e-mail: info@kancelariamojecki.pl

A jeśli spotkałeś się z opisywanym problemem i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to pozostaw komentarz pod tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *