Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Jak nie płacić prowizji pośrednikowi?

Jeśli czytasz ten artykuł, to zapewne zawarłeś z pośrednikiem umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. I zastanawiasz się, czy umowa nie zawiera postanowień niedozwolonych. A jeśli zawiera, to jak nie płacić prowizji pośrednikowi.

O klauzulach niedozwolonych w umowie pośrednictwa możesz przeczytać na moim blogu.

A teraz zapoznaj się z historią osoby, która była w podobnej sytuacji.

Umowa pośrednictwa

Sprzedający zawarli umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności. Z umowy wynikało, że pośrednik zobowiązał się do dokonania dla sprzedających szeregu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży. Do tych czynności należało m.in. sporządzenie oferty oraz współpraca z innymi agencjami obrotu nieruchomości.

W umowie zastrzeżono, że w czasie trwania umowy pośrednikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie bezwarunkowo i niezależnie od sposobu pozyskania nabywcy, chyba że pośrednik nie wykona czynności, o których mowa w umowie.

Niezależnie od działań pośrednika właściciele zamieścili szereg ogłoszeń w Internecie. W ogłoszeniach tych podali swój numer telefonu.

Z właścicielami skontaktowała się osoba, która znalazła ich ogłoszenie w Internecie. Stronom udało się dojść do porozumienia i ostatecznie doszło do sprzedaży nieruchomości.

Sprawa o zapłatę prowizji

Pośrednik złożył przeciwko właścicielom pozew o zapłatę prowizji.

Sąd badał nie tylko kwestię tego, czy umowa sprzedaży została zawarta z osobą wskazaną przez pośrednika. Sąd skupił się przede wszystkim na tym, czy klauzula wyłączności zabraniała właścicielom samodzielną sprzedaż nieruchomości.

Ostatecznie sprawa została wygrana przez właścicieli.

Jak nie płacić prowizji pośrednikowi

Sąd doszedł do wniosku, że umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności oznacza, iż właściciele nie korzystają z usług innych pośredników. Klauzulą wyłączności nie jest natomiast objęta samodzielna sprzedaż nieruchomości bez udziału pośrednika.

Tym samym skoro w omawianej sprawie umowa sprzedaży została zawarta z nabywcą samodzielnie wyszukanym przez właścicieli, to pośrednik nie miał prawa do prowizji. I to pomimo zawartej w umowie klauzuli wyłączności. A o podobnej sprawie możesz przeczytać w innym artykule na moim blogu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *