Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja: zmiana przepisów

Nieuczciwa konkurencja wymaga zdecydowanych działań. A od 24 września 2021 r. przybył nam nowy nazwany czyn nieuczciwej konkurencji. Od tej daty obowiązuje bowiem przepis art. 15c mojej ulubionej ustawy.

Obecnie czynem nieuczciwej konkurencji jest naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję w rozumieniu art. 6 i art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja również przed wrześniem 2021 r.

Zmiana nie jest rewolucyjna. O tym, że naruszenie tych zakazów może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, pisałem już kilka lat temu. W artykule „Co zrobić, gdy konkurent narusza zakazy z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?” pisałem, że podstawę do ochrony własnych interesów przed nieuczciwym działaniem konkurenta może stanowić tzw. klauzula generalna.

Naruszanie zakazów, o których mowa w powyższych przepisach, może naruszać interesy konkurentów. Jest to oczywiste. Z reguły narusza. Bo jeśli konkurenci w porozumieniu dokonują podziału rynku zbytu albo ustalają ceny zakupu, to odbija się to na uczciwe działających przedsiębiorcach. A ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji daje tym przedsiębiorcom narzędzia do walki.

Odszkodowanie za naruszenie prawa konkurencji

Dodatkowych narzędzi dostarcza też ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Zgodnie z tą ostatnią ustawą „sprawca naruszenia jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek przez naruszenie prawa konkurencji, chyba że nie ponosi winy”.

Co jeszcze ciekawsze, ustawa zawiera domniemanie, że naruszenie prawa konkurencji wyrządza szkodę. Niewątpliwie jest to ułatwienie dla poszkodowanych.

Nieuczciwa konkurencja to spory problem dla wielu przedsiębiorców. Dla Ciebie pewnie też, skoro czytasz ten artykuł. Tym bardziej cieszy więc to, że ustawodawca daje poszkodowanym większe możliwości działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *