Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Nieuczciwe przejmowanie klientów konkurenta

Kierowanie oferty do klientów konkurenta jest uznawana za dozwolone, jednakże w konkretnych okolicznościach może być zakwalifikowane jako nieuczciwa konkurencja. Oczywiście żaden przepis prawa nie mówi wprost, kiedy „przejmowanie klientów” jest uczciwe, a kiedy nie jest. Dlatego istotne jest śledzenie aktualnych orzeczeń sądowych, które w konkretnych przypadkach tę kwestię rozstrzygają.

Przejmowanie klientów jako czyn nieuczciwej konkurencji

Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 maja 2016 r., sygn. I ACa 67/16, w którym podano, oczywiście w sposób przykładowy, okoliczności pozwalające uznać przejmowanie klientów za nieuczciwe.

Sąd Apelacyjny uznał, że niedozwolone może być przykładowo:

  • zniechęcanie klientów do dotychczasowego kontrahenta,
  • zobowiązanie się do zapłacenia kar umownych za klientów, którzy rozwiążą umowę z dotychczasowym kontrahentem,
  • oferowanie wyłącznie dotychczasowym klientom konkurenta świadczenia usług za złotówkę do końca czasu trwania obecnej umowy z konkurentem.

W powyższym wyroku głównym przedmiotem rozstrzygnięcia była ostatnia z powyższych okoliczności. Z ustaleń sądu wynika bowiem, że sprawca czynu nieuczciwej konkurencji „rozpowszechniał ulotki, w których podawał, że klientom, którzy korzystają z usług innych dostawców internetu, oferuje usługę dostępu do internetu za wynagrodzeniem w wysokości 1 zł za miesiąc na czas trwania umowy z obecnym dostawcą”. Działanie to miało oczywiście na celu przejęcie klienteli konkurenta. Sąd uznał, że oferowanie wyłącznie klientom konkurenta usługi po cenie oczywiście nie odpowiadającej jej wartości rynkowej jest czynem nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie sąd przyjął, że gdyby taka oferta (usługi za 1 zł) była skierowana do ogółu potencjalnych klientów, a nie wyłącznie do klientów konkurenta, to nie zostałaby uznana za nieuczciwą. Decydujące były tu zatem łącznie dwa elementy: oferta za cenę nieodpowiadającą wartości usługi oraz kierowanie wyłącznie do klientów konkurencji.

Oczywiście nie każde takie zachowanie będzie zawsze czynem nieuczciwej konkurencji. Wyrok ten pokazuje jednak, jak niewielka jest różnica pomiędzy działaniem dozwolonym a zakazanym. Warto o tym pamiętać, konstruując ofertę przeznaczoną dla klientów konkurenta.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w walce z nieuczciwym konkurentem, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. +48 505 975 749

e-mail: info@kancelariamojecki.pl

A jeśli spotkałeś się z opisywanym problemem i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to pozostaw komentarz pod tym artykułem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *