Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty

Dawno na blogu nie zajmowałem się tematem polisolokat, opłat likwidacyjnych czy świadczeń wykupu. Ale teraz jest ważna okazja. Niedawno pojawiło się orzeczenie kwestionujące ważność polisolokaty w całości. Orzeczenie te może spowodować, że odzyskanie pieniędzy z polisolokaty będzie łatwiejsze.

Do tej pory na rynku dominowały spory o zwrot opłat likwidacyjnych (czy też kwoty, o którą pomniejszono świadczenie wykupu). Sądy rzadko zajmowały się tematem ważności polisolokaty jako takiej.

Nieważność polisolokaty

Wspomniane orzeczenie to wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2019 r., sygn. V ACa 451/18.

Sąd wskazał w tym wyroku, że nieważność konkretnej umowy dotyczącej polisolokaty wynika z następujących przyczyn:

  1. ubezpieczyciel  nie ponosił żadnego ryzyka związanego z ochroną ubezpieczeniową ubezpieczonego, co jest oczywiście sprzeczne z umową ubezpieczenia,
  2. w umowie brak było elementu ochronnego dającego gwarancję określonego przysporzenia na wypadek zdarzenia ubezpieczeniowego
  3. świadczenia ubezpieczonego zostały określone bardzo precyzyjnie kwotowo, zaś świadczenia ubezpieczyciela ogólnikowo, według bliżej nie określonych, nieweryfikowalnych przez ubezpieczonego zasad,
  4. zawyżenie opłaty likwidacyjnej i jej niezgodność z interesem konsumenta.

Oczywiście ocenę każdej konkretnej polisolokaty należy dokonywać odrębnie. Powyższe orzeczenie pokazuje jednak, że możliwe jest zakwestionowanie ważności całej polisolokaty. W konsekwencji możliwe jest odzyskanie wszystkich pieniędzy z polisolokaty.

Przeczytaj też poradnik o odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych.

Zapoznaj się również z wcześniejszymi artykułami na moim blogu dotyczącymi np. opłatach likwidacyjnych w kontekście kosztów ubezpieczyciela lub o orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie opłat likwidacyjnych.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w odzyskaniu pieniędzy z polisolokaty, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. +48 505 975 749

e-mail: info@kancelariamojecki.pl

A jeśli spotkałeś się z opisywanym problemem i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to pozostaw komentarz pod tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *