Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Opłata sądowa od pozwu dotyczącego nieuczciwej konkurencji

Obliczanie opłat sądowych w przypadku roszczeń o zapłatę konkretnej kwoty z reguły nie sprawia wielu problemów. Tylko że w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji poszkodowany może wystąpić do sprawcy również z innymi roszczeniami.

Z jakimi? Tego możesz dowiedzieć się z przygotowanego przeze mnie poradnika z zakresu nieuczciwej konkurencji.

Wśród tych roszczeń są w szczególności: żądanie zaniechania, usunięcia skutków niedozwolonych działań oraz złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

W tego typu sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji określenie wartości przedmiotu sporu, a w konsekwencji określenie opłaty sądowej, nie było już takie łatwe.

Na szczęście obecnie obowiązują już nowe przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Opłata sądowa od pozwu w sprawach o roszczenia pieniężne

Zgodnie z nowymi przepisami w sprawach o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji pobiera się od pozwu od każdego roszczenia pieniężnego ustaloną według wartości przedmiotu sporu wynoszącej:

1)  do 500 złotych – opłatę stałą w kwocie 30 złotych;

2)  ponad 500 złotych do 1500 złotych – opłatę stałą w kwocie 100 złotych;

3)  ponad 1500 złotych do 4000 złotych – opłatę stałą w kwocie 200 złotych;

4)  ponad 4000 złotych do 7500 złotych – opłatę stałą w kwocie 400 złotych;

5)  ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – opłatę stałą w kwocie 500 złotych;

6)  ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – opłatę stałą w kwocie 750 złotych;

7)  ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – opłatę stałą w kwocie 1000 złotych;

8) ponad 20 000 złotych pobiera się od pozwu opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Opłata sądowa od pozwu w sprawach o roszczenia niepieniężne

Z kolei w sprawach o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przypadku roszczeń innych niż pieniężne pobiera się od pozwu od każdego takiego roszczenia opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Nowe przepisy znacznie upraszczają obliczanie opłat sądowych w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji. W przypadku roszczeń innych niż pieniężne nie będzie już wątpliwości, że od każdego takiego roszczenia opłata stała wynosi 300 zł.

Nowe przepisy to nie tylko uproszczenia opłat, ale również nowe opłaty, jak np. opłata za wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku, o czym możesz przeczytać na moim drugim blogu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *