Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Potajemne nagrywanie rozmów

Przygotowując się do jednej z prowadzonych przeze mnie spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji, natknąłem się na ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące nagrywania rozmów czy spotkań, w których się uczestniczy. Od jakiegoś czasu nagrywanie stało się w niektórych kręgach dość popularne. Popularność tego sposobu utrwalania rozmów zaczęła objawiać się również w relacjach pracowniczych (np. pracownik nagrywa rozmowę z pracodawcą) i biznesowych (np. jedna ze stron nagrywa przebieg negocjacji). Czy w ogóle takie działanie jest legalne?

Nagrywanie rozmów narusza dobra osobiste

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. I CSK 292/17 uznał, że potajemne nagrywanie rozmowy, w której się uczestniczy, może naruszać dobra osobiste pozostałych rozmówców. W szczególności Sąd przyjął, że „otwarty katalog dóbr osobistych pozwala na objęcie pojęciem swobody wypowiedzi nie tylko możności decydowania o treści wypowiedzi, ale również o tym, czy wypowiedź werbalna, albo też niewerbalna, zostanie utrwalona, w jakiej formie, w jakim celu i przez kogo. Potajemne nagrywanie rozmówcy narusza dobro osobiste w postaci swobody wypowiedzi oraz sferę prywatności rozmówcy, a w przypadku osób prawnych sferę poufności, które powszechnie uznawane są w literaturze za wartości szczególnie chronione. Dokonywanie potajemnego nagrywania innych osób jest powszechnie nieakceptowane w społeczeństwie i stanowi działanie zasługujące na dezaprobatę”.

Nagrywanie rozmów podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę

Sąd Najwyższy uznał wręcz, że „nagrywanie bez zgody pracodawcy jego rozmów może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę […] To czego pracodawca nie ujawnia, a wręcz uważa za sprawy niejawne, nie może być dowolnie nagrywane i gromadzone przez pracownika”.

Nagrywanie rozmów a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Powyższy wyrok ma istotne znaczenie również w kwestii tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również tajemnicy negocjacji biznesowych. Samo bowiem potajemne nagranie rozmowy biznesowej może zostać uznane za naruszenie dóbr osobistych pozostałych uczestników, co już samo w sobie da możliwość podejmowania odpowiednich kroków prawnych wobec nagrywającego.

Kiedy można nagrywać?

Jednocześnie Sąd Najwyższy wskazał bardzo ogólnie katalog sytuacji, w których nagrywanie rozmów jest dozwolone. Wśród tych sytuacji jest np. „działanie w ochronie uzasadnionego interesu”. Oczywiście Sąd nie wskazał, kiedy ten uzasadniony interes będzie legalizował nagrywanie. Niemniej jednak według mnie nie można mówić ani o bezwzględnym zakazie ani przyzwoleniu na nagrywanie rozmów, a każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *