Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Przejście umowy o zakazie konkurencji na nowego pracodawcę

Niedawno pisałem o tym, czy w razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę przechodzi również umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Powołałem się tam na jeden z wyroków Sądu Najwyższego, w którym wskazano, że w takiej sytuacji umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie przechodzi na nowego pracodawcę. Napisałem również, że w jednym z wcześniejszych wyroków Sąd Najwyższy stanął na odmiennym stanowisku. Niedawno w moje ręce trafił kolejny wyrok, w którym Sąd Najwyższy ponownie uznał, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest elementem stosunku pracy, a w konsekwencji nie przechodzi na pracodawcę, który przejmuje zakład pracy.

Sąd Najwyższy, wykluczając w tym orzeczeniu możliwość przejścia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, uznał jednak, że nie jest wykluczone przejście takiej umowy na innej podstawie prawnej, np. na podstawie przepisów regulujących przejmowanie spółek czy przeniesienie przedsiębiorstwa. Każdorazowo wymaga to jednak dokonania konkretnych ustaleń faktycznych i właściwej oceny prawnej.

Niezależnie od tego pamiętaj, że pracodawca przejmujący zakład pracy może zawczasu zabezpieczyć się przed ryzykiem niekorzystnej oceny – zadbać o to, aby pracownicy przejmowanego zakładu pracy podpisali nowe umowy o zakazie konkurencji (jeśli mu na tych umowach zależy) bądź też aby pracodawca i pracownicy oświadczyli, że dotychczasowe umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie będą już obowiązywać (jeśli mu na tych umowach nie zależy).

Dariusz Mojecki

Radca prawny

Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *