Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Rabat potransakcyjny jako opłata półkowa

Rabaty potransakcyjne, premie pieniężne, bonusy – to od lat kontrowersyjny temat w postępowaniach sądowych o zwrot opłat półkowych. Zdaniem sieci handlowych takie opłaty są prawnie dopuszczalnymi rabatami, a zdaniem dostawców – klasycznymi opłatami półkowymi. Opłaty takie wielokrotnie były również przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Jednym z najbardziej aktualnych orzeczeń tego Sądu jest wyrok z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. I CSK 140/17.

W wyroku tym Sąd Najwyższy uznał m.in., że:

  • dostawca nie musi dodatkowo wykazywać, że pobieranie opłat utrudnia dostawcy dostęp do rynku,
  • jeżeli „rabat” nie posiada żadnego ekwiwalentu dla dostawcy, jest niezależny od jakichkolwiek progów obrotu oraz nie ma żadnej uzasadnionej i wskazanej w porozumieniu przyczyny, to stanowi inną niż marża handlową opłatę za przyjęcie towaru do sprzedaży (opłatę półkową),
  • zasada swobody umów nie stoi na przeszkodzie uznaniu postanowień umownych przewidujących pobieranie takich opłat za czyn nieuczciwej konkurencji.

Nazwanie zatem danej opłaty „rabatem” nie eliminuje możliwości uznania jej za opłatę półkową.

 

Dariusz Mojecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *