Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Reklama e-papierosów

Mimo iż e-papierosy nie są już żadną nowością, dopiero teraz polski ustawodawca zdecydował się wprowadzić szczegółowe regulacje dotyczące tych wyrobów. W dniu 22 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustawa ta czeka obecnie na podpis prezydenta. Jest to kompleksowa i dość obszerna zmiana dotychczasowych przepisów i zawiera między innymi postanowienia odnoszące się do reklamy i promocji e-papierosów. I dzisiaj chciałbym krótko przedstawić to ostatnie zagadnienie.

Ustawa wprowadza definicje nowych pojęć, jak np. nowatorski wyrób tytoniowy, papieros elektroniczny, powiązany wyrób i in. Wprowadzono również nowe definicje reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, w szczególności poprzez objecie tymi pojęciami również reklamę i promocję e-papierosów.

Po wejściu ustawy w życie zabroniona będzie reklama i promocja e-papierosów, pojemników zapasowych, artykułów i przyrządów przeznaczonych do używania e-papierosów oraz produktów imitujących te wyroby, jak również symboli związanych z używaniem e-papierosów.

Zabronione będzie również sponsorowanie przez producenta lub importera e-papierosów działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społeczno-politycznej.

Zabronione będzie ponadto eksponowanie w punkcie detalicznym przedmiotów imitujących opakowania e-papierosów elektronicznych.

Ustawa zawiera również szereg przepisów dotyczących m.in. wyglądu opakowań jednostkowych.

Nowa ustawa nie tylko rozszerza dotychczasowe przepisy na e-papierosy i inne nowatorskie wyroby, ale i wprowadza nowe ograniczenia i nakazy dla wszystkich wyrobów tytoniowych. A e-papierosy doczekały się w końcu prawnego uregulowania, w tym wprowadzenia zakazu reklamy i promocji.

Dariusz Mojecki

Kancelaria radcy prawnego

Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *