Blog "Prawnik dla agencji reklamowej"

Reklama wyrobów medycznych: definicja „reklamy”

Od stycznia 2023 r. reklama wyrobów medycznych zostanie uregulowana na nowo. To wtedy wejdą w życie dotyczące reklamy przepisy ustawy o wyrobach medycznych. I projektowane obecnie rozporządzenie Ministra Zdrowia określające sposób prezentowania reklamy oraz niezbędne dane, jakie ma zawierać reklama.

Chociaż nowe przepisy mówią o „reklamie”, to nigdzie pojęcia „reklamy” nie definiują.

reklama wyrobów medycznych

Czym jest „reklama” wyrobów medycznych

Brak definicji reklamy oznacza, że to, co obejmują nowe przepisy, okaże się w praktyce. W praktyce nakładania kar na osoby zajmujące się reklamą wyrobów medycznych.

Można zakładać, że za reklamę zostanie uznana wypowiedź odwołująca się choćby pośrednio do towarów lub usług, zachęcająca do ich nabywania. To się jednak dopiero okaże.

Ale nowe przepisy zawierają kilka wskazówek, co do tego, jak rozumieć reklamę.

Nowe przepisy będą miały bowiem zastosowanie również m.in. do:

  1. prezentowania wyrobów w czasie spotkań, których celem lub efektem jest zachęcanie do nabywania wyrobów, lub finansowania takich spotkań,
  2. influencerów,
  3. odwiedzania lekarzy czy farmaceutów w celu promocji wyrobów,
  4. sponsorowania targów, wystaw, pokazów, prezentacji, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych,
  5. prezentowania wyrobów w czasie powyższych wydarzeń,
  6. przekazywania próbek w celu promocji wyrobów.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie do wszystkich tych działań. Szczególnie istotne jest to w przypadku influencerów. A w zasadzie, jak mówi ustawa, w przypadku „kierowania do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści”. Jest to pierwsza w polskim prawie regulacja, która odnosi się wprost do influencer marketingu.

Przepisy będą miały zastosowanie też do pokazów handlowych. To istotne, biorąc pod uwagę patologie, o jakich się słyszy często w mediach.

Co nie jest reklamą

Nowa ustawa precyzuje natomiast, co reklamą nie jest:

  1. katalogi handlowe i listy cenowe, zawierające wyłącznie nazwę handlową, cenę wyrobu lub specyfikację techniczną
  2. informacje umieszczone na opakowaniach oraz załączone do opakowań wyrobów, wymagane przepisami ustawy o wyrobach medycznych i unijnych rozporządzeń.

Wiemy więc, co na pewno reklamą nie jest. Gorzej, że nie wiemy, co na pewno reklamą jest. I do jakich działań nowe przepisy będą miały zastosowanie. Można tylko domniemywać, że raczej pojęcie reklamy będzie rozszerzane, a nie zawężane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *