Blog "Prawnik dla agencji reklamowej"

Reklama wyrobów medycznych: influencer marketing

Od stycznia 2023 r. reklama wyrobów medycznych na nowych zasadach. Przepisy oczywiście nie definiują samego pojęcia „reklamy” . Nie chcę wchodzić w różnice pomiędzy reklamą a marketingiem wyrobów medycznych. Mogę zresztą założyć, że intencją autorów ustawy było objęcie szeroko rozumianego marketingu, a nie tylko jego wycinka.

Influencer marketing: reklama wyrobów medycznych

Reklama wyrobów medycznych a influencerzy

Musisz wiedzieć, że nowa ustawa dotyczy również influencerów. Tak, w końcu ktoś o nich pomyślał. Na chwilę obecną nie ma przepisów, które wprost by się odwoływały do influencer marketingu. W projektowanym w Parlamencie Europejskim tzw. Akcie o usługach cyfrowych jest mowa, w jednym przepisie, o przejrzystości reklam internetowych.

Dlatego właśnie powinna Cię zainteresować ustawa o wyrobach medycznych i projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych. Mowa jest w nich bowiem o „kierowaniu do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści”.

Ta niezbyt zgrabna definicja gdzieś ociera się o istotę influencer marketingu.

Ale przede wszystkim potwierdza, że nowe zasady reklamy wyrobów medycznych mają mieć zastosowanie również do influencerów, czyli „użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści”.

Niezależnie zatem od tego, jak zdefiniujemy reklamę, wiemy, że w założeniu autorów ustawy, influencer marketing ma się w niej mieścić. A to oznacza nowe reguły gry od stycznia 2023 r.

Projekt rozporządzenia

28 lipca 2022 r. do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych.

Zgodnie z nowymi przepisami influencerzy będą musieli informować o wszystkich korzyściach, jakie otrzymali od właściciela marki (a ściślej: „podmiotu prowadzącego reklamę”).

I to korzyściach zarówno materialnych jak i niematerialnych.

Informacja ta ma być umieszczana w formie graficznej lub dźwiękowej. Nowe przepisy będą określały wygląd takiej informacji. Przykładowo w przypadku treści audiowizualnych graficzna informacja powinna być umieszczana w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni.

Oczywiście ostateczny kształt rozporządzenia może się jeszcze zmienić. Ale już teraz widać, w jakim kierunku mogą zmierzać nowe uregulowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *