Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Sprawy własności intelektualnej

Parlament w końcu uchwalił ustawę obejmującą sprawy własności intelektualnej. Co to oznacza?

W przypadku dochodzenia przed sądem roszczeń z zakresu własności intelektualnej sprawy będą prowadzone przed wyspecjalizowanymi sądami. A samo postępowanie będzie zawierało liczne odrębności od postępowań „zwykłych”, w tym wiele ułatwień dla poszkodowanych.

Ale czym w ogóle są „sprawy własności intelektualnej”? Są to sprawy o:

  1. ochronę praw autorskich i pokrewnych,
  2. ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
  3. zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
  4. ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług,
  5. ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Katalog tych spraw jest dość szeroki, a mnie najbardziej cieszy to, że należą do niego również sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji. Jest to tematyka, którą zajmuję się od lat. I według mnie ułatwienia przewidziane w nowej ustawie (np. zabezpieczenie, wyjawienie i wydanie środka dowodowego, wezwanie do udzielenia informacji) niewątpliwie pomogą dochodzić roszczeń od nieuczciwych konkurentów, w tym uzyskać odszkodowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *