Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

W dniu 15 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu.

W toku prac nad ustawą niestety nie zostały zmienione te przepisy, które moim zdaniem zdecydowanie negatywnie wpływają na ocenę całej ustawy. O moich wątpliwościach pisałem wcześniej na blogu. Teraz przypomnę tylko, że:

  • błędne jest ograniczenie ustawy tylko do dostawców produktów rolnych i spożywczych,
  • błędnie określono definicję „przewagi kontraktowej”, którą w myśl ustawy, jest sytuacja  nabywcy względem  dostawcy,  w  której  dla  dostawcy  nie  istnieją  wystarczające  i  faktyczne możliwości  zbycia  produktów  rolnych  lub  spożywczych  do  innych  nabywców  oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść nabywcy – to tylko zachęca sieci handlowe do ponawiania argumentu, że dostawca ma zawsze możliwość sprzedaży towarów do innych podmiotów,
  • ustawa według mnie nie ograniczy również pobierania opłat półkowych, a wprost przeciwnie – może dać sieciom handlowym dodatkowe argumenty.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Dariusz Mojecki

Radca prawny

Kraków

Obsługa prawna współpracy z sieciami handlowymi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *