Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Zadośćuczynienie za spam

Niedawno dość głośno zrobiło się o wyroku jednego z warszawskich sądów przyznającym zadośćuczynienie za spam (wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r., sygn. I C 3136/17). Nie jest to jednakże jedyny wyrok dotyczący tej tematyki.

zadośćuczynienie za spam

Spam jako naruszenie dóbr osobistych

W omawianej sprawie poszkodowany otrzymał wiadomość e-mail stanowiącą spam (tzw. niezamówioną informację handlową). Sąd przyznał adresatowi spamu zadośćuczynienie w wysokości 500 zł.

Sąd uznał, że nawet jednorazowy spam stanowi naruszenie dóbr osobistych, gdyż narusza takie wartości, jak spokój wewnętrzny, prywatność, swoboda korespondencji.

Jak walczyć ze spamem

W zależności od konkretnych okoliczności zastosowanie mogą znaleźć różne przepisy. Podstawową regulację w tym zakresie zawiera ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną. Zgodnie z nią  zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. W myśl tej ustawy wysyłanie spamu stanowi wykroczenie zagrożone kara grzywny.

W relacjach przedsiębiorca – konsument spam może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową (art. 9 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym).

W relacjach między przedsiębiorcami spam stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (art. 10 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Ze spamem często wiąże się również naruszenie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, w tym niewykonanie tzw. obowiązków informacyjnych. Również zatem przepisy dotyczące danych osobowych mogą stanowić podstawę do walki ze spamem.

Marketing telefoniczny

Pamiętaj, że uciążliwy marketing może mieć miejsce nie tylko w przypadku poczty elektronicznej, o czym pisałem powyżej. Problemem jest również otrzymywanie wielu niechcianych telefonów od marketerów.

Pisałem o tym w serii artykułów o zgodzie na marketing bezpośredni.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. +48 505 975 749

e-mail: info@kancelariamojecki.pl A jeśli spotkałeś się z opisywanym problemem i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to pozostaw komentarz pod tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *