Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Zapis na sąd polubowny a wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Wczoraj Sąd Najwyższy miał zająć się następującym zagadnieniem prawnym: „Czy przepis art. 1165 k.p.c. w zakresie, w którym przewiduje odrzucenie pozwu w razie podniesienia przez pozwanego zarzutu zapisu na sąd polubowny znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu pojednawczym odnośnie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej?”. Innymi słowy Sąd Najwyższy miał rozstrzygnąć, czy zapis na sąd polubowny stoi na przeszkodzie prowadzeniu sprawy z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, gdy uczestnik podniesie zarzut zapisu na sąd polubowny.

Niestety Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały (nie znam uzasadnienia takiej decyzji). Sprawa o sygn. III CZP 30/15.

Dlaczego piszą o tym na blogu o nieuczciwej konkurencji? Dlatego, że zapisy na sąd polubowny pojawiają się w coraz większej liczbie umów stosowanych choćby przez sieci handlowe, co sprawia, że w niektórych przypadkach również roszczenia z czynów nieuczciwej konkurencji (np. o opłaty półkowe, opłaty merchandisingowe itp.) mogą podlegać zapisom na sąd polubowny. Podjęcie uchwały rozstrzygnęłoby praktyczny i nie tak rzadko występujący problem, czy w sytuacji istnienia zapisu na sąd polubowny możliwe jest złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o np. opłaty półkowe.

Na rozstrzygnięcie tego zagadnienia przez Sąd Najwyższy pozostanie nam więc jeszcze poczekać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *