Blog "Prawnik dla agencji reklamowej"

Brak współdziałania klienta

Masz podpisaną umowę reklamową, wykonujesz ją należycie, a koniec projekt zamiast się przybliżać, to jest coraz dalej. I to nie z Twojej winy. Wysyłasz propozycję reklamy. Odpowiedź po tygodniu. Potrzebujesz informacji. Cisza. Brak współdziałania klienta potrafi zepsuć najlepszy projekt.

brak współdziałania klienta

Brak współdziałania klienta – co robić?

Zanim skontaktujesz się z prawnikiem, porozmawiaj z klientem! Szczególnie jeśli jest to stały klient, a Tobie zależy na dalszej współpracy.

Jeśli to nie pomoże, to warto zastanowić się, co zrobić. W tym artykule kilka krótkich prawnych informacji na temat tego, jak nie stracić na projekcie, gdy brak współdziałania klienta stoi na przeszkodzie wykonaniu umowy.

  1. umowa – od tego zawsze trzeba zacząć; o możliwym braku współdziałania trzeba pomyśleć już na etapie negocjacji umowy; w umowach, które przygotowuję, zawsze staram się wprowadzić zapisy chroniące agencję reklamową przed skutkami opóźnień kontrahenta; przykładowo dodając zapis, że brak współdziałania klienta przesuwa umówiony termin realizacji umowy przez agencję,
  2. żądanie zapłaty wynagrodzenia – jeśli agencja była gotowa wykonać umowę (dotyczy umów o dzieło, a nie każda umowa reklamowa ma taki charakter), ale nie wykonała jej z przyczyn dotyczących klienta, to klient nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia; jednakże w wypadku takim klient może odliczyć to, co agencja zaoszczędziła z powodu niewykonania umowy; tak mówi mądry przepis i w niektórych wypadkach można po ten przepis sięgnąć,
  3. odstąpienie od umowy – z kolejnego przepisu wynika, że w przypadku umowy o dzieło, jeżeli do wykonania potrzebne jest współdziałanie klienta, a tego współdziałania brak, agencja może wyznaczyć klientowi odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy; to już jest opcja atomowa – zakończenie projektu; ale rzadko (choć mam nadzieję, że nigdy) może pojawić się konieczność skorzystania z tej opcji,
  4. odszkodowanie – klient powinien współpracować z agencją – to ogólny obowiązek obu stron każdej umowy; jeśli nie współpracuje, to nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy; a to powoduje, że agencja mogłaby domagać się np. odszkodowania; warto o tej opcji pamiętać, choćby po to, żeby zdyscyplinować klienta.

Oczywiście nie namawiam od razu, żebyś wobec każdego opornego klienta stosował wszystkie wymienione środki. W wielu przypadkach nie będą one w ogóle konieczne. Ale czasami będziesz chciał bądź musiał skorzystać z któregoś z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *