Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Były pracownik wykorzystuje tajemnice przedsiębiorstwa

Lista klientów, dane sprzedażowe, technologia, know-how. Wszystko, co decyduje o sukcesie Twojej firmy. Z pewnością nie chciałbyś, aby te informacje trafiły do konkurencji. A teraz wyobraź sobie sytuację, w której z firmy odchodzi kluczowy pracownik, który miał dostęp do tych wszystkich informacji. I niedługo zaczynają odchodzić klienci. Czy to dlatego, że były pracownik założył konkurencyjną firmę i znając wszystkie Twoje tajemnice, był w stanie zaoferować klientom lepsze warunki? A może skorzystał z pochodzących z Twojej firmy danych kontaktowych do kluczowych osób u Twoich klientów? Zastanawiasz się, czy mógł tak zrobić? Przeczytaj więc poniższy artykuł.

Kogo dotyczy obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa

Jakiś czas temu pisałem już o tym, czy pracownicy mają obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. W międzyczasie zmianie uległa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w której uregulowana jest kwestia tajemnicy przedsiębiorstwa), więc dzisiaj ponownie zajmę się tym tematem. W poprzedniej wersji ustawy przepis dotyczący ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa stosowało się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy. W nowej wersji ustawy takiego przepisu brak. Czy to oznacza, że były pracownik nie jest już zobowiązany do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa?

To pewnie będzie przedmiotem dyskusji prawników przez dłuższy czas. Z jednej strony dyrektywa UE, na podstawie której wprowadzono omawiany przepis, mówi o tym, że sprawcą naruszenia może być każda osoba. Z drugiej jednak strony polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z nielicznymi wyjątkami ma zastosowanie do relacji między przedsiębiorcami. Przepisy są nowe, nie do końca precyzyjne, a Ty wolałbyś mieć pewność, że Twoje tajemnice pozostaną nienaruszone. Powinieneś zatem podjąć działania zmierzające do ochrony tych tajemnic niezależnie od treści przepisów. W szczególności powinieneś zawrzeć z pracownikami umowy o zachowaniu poufności, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu.

Umowa o zachowaniu poufności

Bez względu na to, czy ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa ma zastosowanie do pracowników, czy też nie, zgodnie z Kodeksem pracy pracownik jest obowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W teorii zatem w trakcie trwania stosunku pracownik ma obowiązek zachowania poufności. Niemniej umowa o zachowaniu poufności jest według mnie i tak niezbędna, gdyż precyzuje, jakie konkretnie informacje są chronione, a to często jest kwestia sporna.

Umowa o zachowaniu poufności jest już z pewnością niezbędna na okres po ustaniu stosunku pracy. W tym momencie nie mają już zastosowania przepisy Kodeksu pracy, więc aby uniknąć wszelkich wątpliwości odnośnie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zdecydowanie należy uregulować prawa i obowiązki obu stron w umowie o zachowaniu poufności. Co więcej, w takiej umowie można zastrzec karę umowną na Twoją rzecz, co znacząco upraszcza kwestię dochodzenia należności od nieuczciwego byłego pracownika.

Na koniec pamiętaj, że aby w ogóle można było mówić o tajemnicy przedsiębiorstwa, to musisz najpierw podjąć niezbędne środki w celu utrzymania informacji w poufności. To jest ustawowy warunek uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednym z takich środków może być umowa o zachowaniu poufności.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym w przygotowaniu umów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, napisz do mnie (dariusz.mojecki@kancelariamojecki.pl) lub zadzwoń (+48 505 975 749).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *