Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Influencer: odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

To już kolejny artykuł na temat influencerów. Dotychczas pisałem m.in. o odpowiedzialności influencera za reklamę i za naruszenie dóbr osobistych. Tym razem postanowiłem więc zająć się tematem „Odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji”.

Jeśli czytałeś poprzednie artykuły, to wiesz już, że w pewnych okolicznościach influencer może zostać uznany za przedsiębiorcę. A skoro tak, to może podlegać pod ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

Odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

Kilka lat temu pisałem, że według badań aż 1/3 przedsiębiorców spotkała się z rozpowszechnianiem przez konkurentów nieprawdziwych informacji w celu zdyskredytowania w oczach klientów.

Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w sieci, nie zdziwiłbym się, gdyby teraz jeszcze więcej przedsiębiorców miało do czynienia z oczernianiem. Sam dzisiaj odpisywałem na kolejne zapytanie klienta w sprawie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.

Czy z takim zjawiskiem możemy mieć do czynienia w przypadku influencerów? Oczywiście, że tak. Szczególnie, gdy bloger czy youtuber mają za zadanie wypromowanie określonej marki.

Odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji może dotyczyć rozpowszechniania informacji zarówno o „swoim”, jak i „cudzym” przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwie. Może to więc dotyczyć zarówno pisania o sobie samym, o kliencie czy o konkurencie.

Informacje nieprawdziwe i wprowadzające w błąd

O tym, czym są „informacje nieprawdziwe” a czym „informacje wprowadzające w błąd”, pisałem już kiedyś na blogu.

Wiadomości te mogą dotyczyć:

1) osób kierujących przedsiębiorstwem;

2) wytwarzanych towarów lub świadczonych usług;

3) stosowanych cen;

4) sytuacji gospodarczej lub prawnej.

Ponadto rozpowszechnianiem wiadomości jest również posługiwanie się:

1) nieprzysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników;

2) nieprawdziwymi atestami;

3) nierzetelnymi wynikami badań;

4) nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub usług.

W przypadku influencerów najczęściej do czynienia albo z przesadnym zachwalaniem produktów jednej marki albo z oczernianiem konkurencyjnej marki. Może też mieć miejsce Nieuczciwa reklama porównawcza, o której pisałem już na blogu.

Co grozi influencerowi?

Odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji została określona w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

O tym, jakie roszczenia są dopuszczalne, możesz dowiedzieć się z darmowego ebook Odszkodowanie od nieuczciwego konkurenta” dostępnego na moim blogu.

Zgodnie z przepisami, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1) zaniechania niedozwolonych działań i/lub

2) usunięcia skutków niedozwolonych działań i/lub

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie i/lub

4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych i/lub

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych i/lub

6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Nie można też wykluczyć, że konkretna wypowiedź będzie naruszała dobra osobiste, o czym pisałem w poprzednim artykule. W skrajnych wypadkach w grę może wchodzić również odpowiedzialność karna za przestępstwo zniesławienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *