Blog "Prawnik dla agencji reklamowej"

Kary za marketing wyrobów medycznych

Marketing wyrobów medycznych od stycznia 2023 r. będzie uregulowany na nowo. Wśród nowych przepisów znajdą się również zakazy i kary. Kary, które będą mogli nakładać Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Minister Zdrowia.

Ale kary to niejedyny oręż tych organów.

marketing wyrobów medycznych

Decyzje

W pierwszej kolejności organ może wydać decyzję, w której nakaże:

1) usunięcie stwierdzonych naruszeń lub

2) zaprzestanie publikowania, ukazywania się lub prowadzenia danej reklamy, lub

3) publikację wydanej decyzji w miejscach lub środkach masowego przekazu, w których ukazała się dana reklama.

Organ wydaje takie decyzje w przypadku reklamy kierowanej do publicznej wiadomości naruszającej przepisy w zakresie:

1) obowiązku sformułowania reklamy w sposób zrozumiały dla laika

2) wykorzystywania wizerunku lekarzy, farmaceutów i innych osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby; a także przedstawiania osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód

3) bezpośredniego wzywania dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów

4) zakazu reklamy wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy

5) reklamy wprowadzającej w błąd

Ale najciekawsze są oczywiście kary.

Kary za marketing wyrobów medycznych

Za naruszenie zakazu używania tekstów, nazw, znaków towarowych, obrazów i symboli lub innych znaków, które mogą wprowadzić w błąd użytkownika lub pacjenta co do przewidzianego zastosowania, bezpieczeństwa i działania wyrobu, grozi kara pieniężna w wysokości do 5 000 000 zł.

Z kolei za prowadzenie reklamy wyrobów w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o wyrobach medycznych grozi kara pieniężna w wysokości do 2 000 000 zł.

Za nieprzechowywanie lub nieudostępnianie na żądanie reklam, informacji lub materiałów grozi kara pieniężna w wysokości do 50 000 zł. Wysokość kar nie jest może tak oszałamiająca, jak w RODO (tam na poziomie np. 20 czy 50 mln euro), ale i kary w takiej wysokości mogą zaboleć. I marketing wyrobów medycznych stanie się trochę bardziej ryzykownym sportem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *