Blog "Prawnik dla agencji reklamowej"

Reklama wyrobów medycznych – nowe zakazy

Styczeń 2023 r. to ważna data dla wszystkich, dla których reklama wyrobów medycznych jest codziennością. W szczególności dla agencji marketingowych zajmujących się tym tematem, ale też dla producentów, dystrybutorów i sprzedawców.

Prawne pułapki czyhają też na influencerów. Ale nowe przepisy będą również dotyczyły m.in. reklamy działalności, w której wykorzystuje się wyrób medyczny do świadczenia usług czy sponsorowania targów i konferencji. A wśród nowych przepisów również konkretne zakazy.

reklama wyrobów medycznych - nowe zakazy

Reklama wyrobów medycznych – zakazy reklamy

Od 2023 r. reklama wyrobów medycznych kierowana do publicznej wiadomości nie może:

1. wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód

Jeśli chcesz zobaczyć aktora przebranego za lekarza lub farmaceutę w reklamie wyrobu medycznego, to lepiej się pospiesz, bo od stycznia 2023 r. możesz już tego nie zobaczyć. Niemożliwe będzie użycie rekwizytów sugerujących, że aktor jest lekarzem lub farmaceutą. Na przykład stetoskopu.

2. zawierać bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów

Mamy już zakaz kierowania do dzieci reklamy leków. Niedługo dojdzie zakaz takiej reklamy wyrobów medycznych.

3. dotyczyć wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy

Czyli jeśli wyrób jest przeznaczony do stosowania przez lekarzy, to nie może być reklamowany np. w telewizji.

Zakaz wprowadzania  w błąd

O tym, że reklama nie może wprowadzać w błąd, mówią już obecnie obowiązujące przepisy. Również nowa ustawa o wyrobach medycznych zawiera swoje uregulowania w tym zakresie.

Według nowych przepisów reklama wyrobu nie może wprowadzać w błąd co do:

 1. zasad i warunków konserwacji,
 2. okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej,
 3. aktualizacji oprogramowania,
 4. okresowych lub doraźnych przeglądów,
 5. regulacji,
 6. kalibracji,
 7. wzorcowań,
 8. sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa danego rodzaju wyrobów,

w tym co do wymagań dotyczących wyposażenia technicznego podmiotów wykonujących te czynności i kwalifikacji zatrudnionych w nich osób.

Ogólne zakazy reklamy

Powyższe zakazy to oczywiście dodatek do ogólnych zakazów reklamowych, które dotyczą wszystkich reklam. Mamy już na przykład zakaz:

 1. reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
 2. reklamy odwołującej się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;
 3. kryptoreklamy;
 4. reklamy, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności.

Również te obowiązujące już zakazy reklamowe będą miały zastosowanie do reklamy wyrobów medycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *