Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Porozumienie w sprawie opłat likwidacyjnych z polisolokat

Tuż przed Świętami Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obwieścił, że zawarł porozumienie z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie opłat likwidacyjnych pobieranych przez te towarzystwa w związku z wcześniejszym zakończeniem tzw. polisolokat. Jak wynika z informacji Prezesa UOKiK, porozumienie zacznie obowiązywać 1 stycznia 2017 r. Na mocy tego porozumienia towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązały się do obniżenia pobieranych opłat likwidacyjnych. Według mnie nie są to wielkie obniżki, ale zawsze jest to dobra informacja dla tych, którzy nie chcieli sądownie dochodzić swoich praw. Treść porozumień dostępna jest na stronie internetowej Prezesa UOKiK, a „ubezpieczeni” mają zostać o zmianach poinformowani przez ubezpieczycieli.

Oczywiście nadal istnieje możliwość, aby kwestionować całość pobieranych opłat likwidacyjnych. Zawarcie porozumienia między Prezesem UOKiK a towarzystwami ubezpieczeniowymi w żaden sposób nie ogranicza możliwości żądania zwrotu całości pobranych opłat.

Najistotniejsze w całej sprawie jest jednak to, że porozumienie dotyczy (za jednym wyjątkiem) wyłącznie ubezpieczeń aktywnych na dzień 1 grudnia 2016 r. Czyli jeżeli ktoś zakończył polisolokatę przed tym dniem, to porozumienie go nie obejmuje i jeśli chce żądać zwrotu opłaty likwidacyjnej, to może to zrobić samodzielnie na drodze sądowej (ewentualnie w drodze ugody z ubezpieczycielem). A jak pokazuje aktualne orzecznictwo, istnieje realna szansa na zwycięstwo, jak również na zawarcie satysfakcjonującej ugody.

Dariusz Mojecki

Radca prawny

Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *