Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Porozumienie w sprawie opłat likwidacyjnych z polisolokat

Tuż przed Świętami Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obwieścił, że zawarł porozumienie z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie opłat likwidacyjnych pobieranych przez te towarzystwa w związku z wcześniejszym zakończeniem tzw. polisolokat. Jak wynika z informacji Prezesa UOKiK, porozumienie zacznie obowiązywać 1 stycznia 2017 r. Na mocy tego porozumienia towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązały się do obniżenia […]

Czytaj więcej

Polisolokaty: opłaty likwidacyjne – poglądy Sądu Najwyższego

Postępowania sądowe o zwrot opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli toczą się już od kilku lat. Wciąż zapadają nowe wyroki zasądzające zwrot tych opłat na rzecz osób, które zerwały polisolokatę i otrzymały jedynie niewielką część zainwestowanej kwoty. Dzisiaj chciałbym się jednak cofnąć do 2013 r. i przypomnieć pogląd, jaki wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia […]

Czytaj więcej

Polisolokaty: opłaty likwidacyjne – ciąg dalszy

Jakiś czas temu na blogu analizowałem orzecznictwo sądowe dotyczące odzyskiwania opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli w związku ze zrywaniem tzw. polisolokat. Ponieważ przybywa osób, które na tego typu inwestycjach straciły niemałe pieniądze, pojawia się coraz więcej wyroków sądowych. Dzisiaj chciałbym przeanalizować kilka najnowszych (w większości zapewne nieprawomocnych) wyroków, które dostępne są w Internecie. Wyrok Sądu […]

Czytaj więcej