Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Brak odszkodowania w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Zakaz konkurencji to niezwykle istotny temat zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników, szczególnie tych pracujących na kluczowych stanowiskach. Dlatego też często do tego tematu wracam. Jeśli jesteś uważnym czytelnikiem mojego bloga, to wiesz już, że interesy przedsiębiorcy w przypadku odejścia pracownika mogą być chronione umową o zakazie konkurencji oraz umową o zachowaniu poufności. Obie te […]

Czytaj więcej

Zakaz konkurencji z umowie cywilnoprawnej

Możliwość zawarcia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem umowy o zakazie konkurencji jest oczywista. Ale co w przypadku umów cywilnoprawnych („umów śmieciowych”)? Czy strony umowy zlecenia lub umowy o dzieło mogą skutecznie zawrzeć umowę o zakazie konkurencji? Generalnie – tak. I to zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu. W przypadku umów o pracę […]

Czytaj więcej

Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy bez odrębnej umowy?

Wiesz już z pewnością, że w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Tak, „w zakresie określonym w odrębnej umowie”. Przychodzą do mnie jednak klienci, którzy nie zawarli z pracownikiem odrębnej […]

Czytaj więcej